Urodzona: 12 maja 1809 roku (piątek) w Warszawie

                       (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Mąż:

- Józef Rostropowicz (1787-1847)

 

Ślub: 2 sierpnia 1828 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (2)

- Hannibal Władysław (1829-1908)

- Kazimierz Bolesław (1830-1856)

 

Zmarła: 4 marca 1894 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim  kw. 2. rząd VI p. 4

                           - grobowiec rodzinny Rostropowiczów

 

Ósme dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny    zapis USC

 

 

Rok 1809, 14 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1802-1809, strona 686, numer aktu 19

 

Ja Maciej Krzywowicz Wikariusz Warszawski ochrzciłem dziecko imieniem Franciszka Joanna córkę Józefa Hauschilt i Joanny Hergel prawnie zaślubionych zamieszkałych na ulicy Dunaj 134. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszka Hergel i Jan Rempke.

 

 

Dnia 2 sierpnia 1828 roku bierze ślub z Józefem Rostropowiczem.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny:  łaciński    polski        wtóropis ASC

 

 

Rok 1828, 2 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1830, strona 432/473/419, numer aktu 143

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego Miesiąca Sierpnia tysiąc osiemset dwudziestego ósmego roku o godzinie piątej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Jmć Panów Ferdynanda Gerlacha Obywatela liczącego lat sześćdziesiąt sześć w domu własnym przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod liczbą czterysta czterdzieści zamieszkałego, Felixa Borettiego Budowniczego liczącego lat trzydzieści, w Warszawie w Rynku Nowego Miasta pod liczbą trzysta trzydzieści trzy zamieszkałego Szwagra niżej wyżeczonej Jmć Panny Franciszki Joanny Hauschilt, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie i przez niżej podpisanego (*) między Jmć Panem Józefem Rostropowiczem Kawalerem kupcem tutejszym w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedemdziesiąt trzy Litera a, w Parafii Św. Andrzeja od lat trzech zamieszkałym urodzonym w Mieście Wilnie Państwie Rosyjskim z niegdy Jana Obywatela i Anny z Aksiewiczów Małżonków Roztropowicz tamże zmarłych, mający lat trzydzieści siedem, a Jmć Panną Franciszką Joanną Hauschilt Córką Jmć Państwa Józefa Hauschilt Obywatela i Joanny z Herglów Małżonków w Warszawie w domu własnym przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt piątą zamieszkałych, zrodzoną w Warszawie w Parafii Św. Jana mającą lat dziewiętnaście przy Rodzicach swoich pod liczbą wyż rzeczoną, w Parafii tutejszej od lat dziecinnych zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym Miesiąca Czerwca Roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętojańskim i Świętoandrzeyskim, takoteż zezwolenie ustne obecnych Aktowi niniejszemu Rodziców nowo zaślubionej. Tamowanie Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie razem oświadczają iż niezawierali umowy przedślubnej. Niniejszym akt stawającym i świadkom przeczytany, podpisany został przez nas wraz z wszystkimi osobami do aktu tego wchodzącem.

 

Xiądz Mateusz Jachuski Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

 

(-) Józef Rostropowicz      (-) Franciszka Joanna Hauschilt

(-) Józef Hauschilt Oyciec     (-) Joanna Hauschildt Matka

(-) Ferdynand Gerlach    (-) Felix Boretti

 

na marginesie napisane w miejscu (*)

Jako Proboszcza parafialnego pobłogosławione Małżeństwo w Kościele parafialnym we wsi Wilanowie pod Warszawą (podpis nieczytelny)

 

w akcie posiadanym przez Kościół tekst jest jednolity (bez błędu)

 

 

Hauszyldowie w różnych aktach występują jako: Hauschild, Hauschilt, Hauschildt

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,