Chrzczona: 18 listopada 1804 roku (niedziela) w Warszawie

                         (par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Mąż:

- Joachim Hiacynt Mrokowski (1788-1848)

 

Ślub: 3 marca 1829 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Józefa Maryanna (1830-?)

- Izydor (1833-1910)

- Jan (1836-1840)

- Leon Antoni Ignacy (1837-1887)

- Edward (?)

 

Zmarła: 15 lutego 1876 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: 17 lutego 1876 roku (czwartek) o godz. 15:00

                           na Cmentarzu w Powązkowskim

 

Piąte dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1804, 18 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1802-1809, strona 286, bez numeru

 

Jak wyżej (Maciej Krzywowicz Wikariusz Warszawski ochrzciłem dziecko imionami) Elżbieta Barbara córkę Józefa Hauschild i Joanny Hergel prawnie zaślubionych zamieszkałych na ulicy Dunaj numer 134. Rodzicami chrzestnymi byli Elżbieta Rozalia Schisler z TNV i Ignacy Hauschild z ulicy Kapitulne numer 535.

 

 

Dnia 3 marca 1829 roku bierze ślub z ziemianinem Joachimem Mrokowskim.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1829, 3 marca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1829, strona 648, numer aktu 66

 

Działo się w Warszawie Dnia trzeciego Maia Tysiąc Osimset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie piątej wieczorem. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Wielmożnych Franciszka Troianowskiego Obywatela Ziemskiego liczącego lat trzydzieści we Wsi Korytnicy Województwie Podlaskim zamieszkałego, a tymczasowo bawiącego tu w Warszawie Siostrzeńca niżej wyrażonego Wielmożnego Joachima Mrokowskiego, Krzysztofa Hauschildt Obywatela tutejszego liczącego lat trzydzieści przy ulicy Franciszkańskiej pod liczbą tysiąc Osimset siedemnastą w Warszawie zamieszkałego, Brata rodzonego niżej wyżeczonej Elżbiety Hauschildt na dniu dzisiejszym zawarte Zostało Religijnie Małżeństwo między Wielmożnym Joachimem Mrokowskim Wdowcem po  Małżonce niegdy Teressie Jadwidze z Buynów Mrokowskiej Roku tysiąc Osiemset dwudziestego siódmego w Warszawie zmarłej. Obywatelem Ziemskim w Dobrach swoich Wsi Obrąbie Obwodzie Stanisławowskim Woiewództwie Mazowieckim Parafii Niegowskiej od lat dwunastu zamieszkałym, Urodzonym we Wsi Korytnicy Woiewództwie Podlaskim zniegdy Tadeusza, Łowczego Ziemi Warszawskiej i Agnieszki z Rychlickich Małżonków Mrokowskich w wyż rzeczonej Wsi zmarłych, mającym lat trzydzieści dziewięć, a Imć Panną Elżbietą Hauschildt Córką Imć Państwa Józefa Obywatela tutejszego i Joanny z Herglów Małżonków Hauschildtów w Warszawie w domu własnym przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt piątą zamieszkałych, zrodzoną w temże Mieście lat mającą dwadzieścia cztery u Rodziców pod liczbą wyż rzeczoną w Parafii tutejszej od lat dziecinnych zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach piętnastym, dwudziestym drugim Lutego i pierwszym Marca Roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskim Świętego Jana i Niegowskim takoteż Zezwolenia ustne obecnych Aktowi temu Rodziców nowo Zaślubionej. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany podpuisanym Został przez Nas wraz zwszystkimi Osobami do Aktu tego wchodzącymi.

 

(-) Xiądz Mateusz Jachucki Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

(-) Joachim Mrokowski            (-) Elżbieta Hauszyld

(-) Jozeph Hauschild Patter    (-) Joanna Hauschild Matka

(-) Franciszek Trojanowski   (-) Krzysztof Hauszyld

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 36/1876 z dnia 16 lutego,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,