Urodził się: ok. 1788 roku w Korytnicy [1]

                         (par. Korytnica, gm. Trojanów, pow. łukowski)

Rodzice:

- Tadeusz Mrokowski (?)

- Agnieszka Rychlicka (?)

 

Rodzeństwo: ()

- siostra (?)

 

Żona: (2)

1. Teresa Jadwiga Buyno (1800-1827) [2]

 

Ślub: (?) 1817 roku w Kościele pw. Św. Trójcy w Kobyłce

            (gm. Radzymin, pow. radzymiński)

Dzieci: (?)

 

2. Elżbieta Barbara Hauschild (1804-1876)

 

Ślub: 3 marca 1829 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Józefa Maryanna (1830-?)

- Izydor (1833-1910)

- Jan (1836-1840)

- Leon Antoni Ignacy (1837-1887)

- Edward (?) [2]

 

Zmarł: 16 czerwca 1848 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tadeusza i Agnieszki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1829, 3 marca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1829, strona 648, numer aktu  66

 

Działo się w Warszawie Dnia trzeciego Maia Tysiąc Osimset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie piątej wieczorem. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Wielmożnych Franciszka Troianowskiego Obywatela Ziemskiego liczącego lat trzydzieści we Wsi Korytnicy Województwie Podlaskim zamieszkałego, a tymczasowo bawiącego tu w Warszawie Siostrzeńca niżej wyrażonego Wielmożnego Joachima Mrokowskiego, Krzysztofa Hauschildt Obywatela tutejszego liczącego lat trzydzieści przy ulicy Franciszkańskiej pod liczbą tysiąc Osimset siedemnastą w Warszawie zamieszkałego, Brata rodzonego niżej wyżeczonej Elżbiety Hauschildt na dniu dzisiejszym zawarte Zostało Religijnie Małżeństwo między Wielmożnym Joachimem Mrokowskim Wdowcem po  Małżonce niegdy Teressie Jadwidze z Buynów Mrokowskiej Roku tysiąc Osiemset dwudziestego siódmego w Warszawie zmarłej. Obywatelem Ziemskim w Dobrach swoich Wsi Obrąbie Obwodzie Stanisławowskim Woiewództwie Mazowieckim Parafii Niegowskiej od lat dwunastu zamieszkałym, Urodzonym we Wsi Korytnicy Woiewództwie Podlaskim zniegdy Tadeusza, Łowczego Ziemi Warszawskiej i Agnieszki z Rychlickich Małżonków Mrokowskich w wyż rzeczonej Wsi zmarłych, mającym lat trzydzieści dziewięć, a Imć Panną Elżbietą Hauschildt Córką Imć Państwa Józefa Obywatela tutejszego i Joanny z Herglów Małżonków Hauschildtów w Warszawie w domu własnym przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt piątą zamieszkałych, zrodzoną w temże Mieście lat mającą dwadzieścia cztery u Rodziców pod liczbą wyż rzeczoną w Parafii tutejszej od lat dziecinnych zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach piętnastym, dwudziestym drugim Lutego i pierwszym Marca Roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskim Świętego Jana i Niegowskim takoteż Zezwolenia ustne obecnych Aktowi temu Rodziców nowo Zaślubionej. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany podpuisanym Został przez Nas wraz zwszystkimi Osobami do Aktu tego wchodzącymi.

 

(-) Xiądz Mateusz Jachucki Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

(-) Joachim Mrokowski            (-) Elżbieta Hauszyld

(-) Jozeph Hauschild Patter    (-) Joanna Hauschild Matka

(-) Franciszek Trojanowski   (-) Krzysztof Hauszyld

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1848, 16 czerwca (piatek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1848, strona 767, numer aktu 282

 

 

Działo się w Warszawie dnia Szesnastego Czerwca Tysiąc ośmset czterdziestego osmego roku o godzinie osmej rano. Stawili się Michał Leśniowski Obywatel i Piotr Leśniowski Lekarz Zwierząt pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli że w dniu dzisiejszym o godzinie czwartej rano przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt siedm litera b umarł Joachim Mrokowski Obywatel lat sześćdziesiąt żyjący, urodzony w wsi Korytnicy Gubernii Lubelskiej syn Tadeusza i Agnieszki z Rychlickich małżonków Mrokowskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Elżbietę z Hauschyldów Mrokowską. Przekonawszy się naocznie o zejściu Joachima Mrokowskiego akt ten po przeczytaniu podpisany został. —

(-) Xiądz Marcin Zaruski Administrator Kościoła Św. Andrzeja

(-)Michał Leśniowski         (-) Piotr Leśniowski

 

 

 

Nekrolog: [3]

 

Joachim MROKOWSKI
dziedzic dóbr Chrzanowa; zm. 16 VI 1848 w 60 roku życia, eksp. 18 VI 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VIII 1848 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi.

    

  

 


 

Przypisy:

 

[1] - dane z aktu ślubu,

[2] - dane ze Słownika Biologiczno-Genealogicznego,

[3] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 160/1848, 218/1848,

 

Źrodła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,