Urodził się: ok. 1836 roku w Korytnicy

                         (par. Korytnica, gm. Trojanów, pow. żelechowski)

Rodzice:

- Joachim Hiacynt Mrokowski (1788-1848)

- Elżbieta Barbara Hauschild (1804-1876)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Józefa Maryanna (1830-?)

- Izydor (1833-1910)

- Leon Antoni Ignacy (1837-1887)

 

Zmarł: 11 maja 1840 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Joachima i Elżbiety.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1840, 11 maja (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1838-1841, strona 333, numer aktu 193

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia jedenastego Maja tysiąc osimset czterdziestego roku o godzinie wpół do jedenastej przed południem. Stawili się Jgnacu Masiewicz Emeryt Urzędnik, i Jan Drobnicki Dziadek tutejszego Kościoła, obadwaj pełnoletni tu w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż w dniu dzisiejszym o godzinie drugiej w nocy umarł tu w Warszawie przy Ulicy Nowyświat pod liczbą tysiące dwieście sidmdziesiąt dwa, Jan Mrokowski rodem /z Warszawy, wieku lat cztery mający, Syn Joachima i Elżbiety z Hauszyldów Małżonków Mrokowskich Dziedziców Dóbr Korytnicy w powiecie Źelechowskim Guberni podlaskiej położonych, tu w Warszawie w domu jak wyżej zamieszkałych. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Jana Mrokowskiego Akt ten Stawającym przeczytany został przez nas i świadka Masiewicza podpisany. Drobnicki zaś pisać nieumie.

 

                                                                    (-) Xsiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                                        Proboszcz Kościoła

                              (-) Jgnacy Masiewicz                   Ś-go Alexandra

 

a) na marginesie  napisano: w miejsce podkreslonego wyrazu ma być - z Korytnicy - i podpis księdza (nieczytelny)

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,