Chrzczony: 3 sierpnia 1801 roku (poniedziałek) w Warszawie

                        (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Żona:

- Barbara Dorota Rebandel (1796-?)

 

Ślub: 30 grudnia 1826 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (8)

- Dominik Ludwik (1827-?)

- Józef Jan (1828-?)

- Helena Wiktoria (1829-?)

- Julianna Ewa (1829-1893)

- Wanda Maria (1831-1865)

- Antoni Jan (1832-?)

- Emma (1837-1920)

- Teofila (1837-?)

 

Zmarł: 2 października 1873 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Drugie dziecko Józefa i Joanny.

 

W latach 30-tych dzierżawca wsi Derdy (par. Nadarzyn, gm. Falenty, pow. warszawski).

Właściciel majątku Kozłów Biskupi nad Bzurą (gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski), który to kupił około 1850 roku od Antoniego Siemianowskiego.

W 1853 roku w akcie ślubu Ignacego Odrzywolskiego syna Józefa i Maryanny z Głębockich z Pauliną Szyndler córką Józefa i Ewy ze Spiskich akt nr 47/1853 Parafia w Skierniewicach, występuje jako dziedzic Kozłowa Biskupiego.

Pod koniec XIX-go wieku majątek przeszedł w ręce rodziny Suskich.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1801, 3 sierpnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1798-1801, strona 136, bez numeru

 

Ja Maciej Krzywowicz Wikariusz Warszawski ochrzciłem dziecko imionami. Antoni Ignacy syna Józefa Hauschild i Joanny z Herglów prawnie zaślubionych z ulicy Dunaj numer 134. Rodzicami chrzstnymi byli Antoni Hauschild z ulicy Kapitulna numer 533 i Katarzyna Romkowa z Krakowskiego Przedmieścia numer 413.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny:  łaciński   polski

 

 

Rok 1826, 30 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1830, strona 137, numer aktu 227

 

Działo się w Mieście Stołecznym w Warszawie dnia Trzydziestego Miesiąca Grudnia Tysiąc osiemset Dwudziestego Szóstego Roku o godzinie Jedenastej przed południem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Ferdynanda Gerlacha Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krakowskie Przedmieście pod Liczbą czterysta czternaście zamieszkałego, Lat sześćdziesiąt cztery mającego y Jana Stęcel Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krochmalney pod liczbą Tysiąc dwa zamieszkałego, Lat czterdzieści pięć mającego Na dniu dzisiejszym po odbytym Ślubie w Kościele Ewangelickim zawarte zostało Religiinie w Kościele ŚwiętoJanskim y przez Wielmożnego Xiędza Bonawenturę Budkiewicza Kanonika Augustowskiego pobłogosławione zostało Małżenstwo przy Assystencyi niżej podpisanego Parafialnego Proboszcza Między Wielmożnym Antonim Jgnacym dwóch Jmion Hauschildt Religji Katolickiej Młodzianem, Obywatelem, Fabrykantem Świec i mydła, w Warszawie przy Ulicy Piwnej pod liczbą dziewiędziesiąt pięć, przy Rodzicach y w domu Jch własnym, zamieszkałym, urodzonym tu w Warszawie, z Wielmożnych Józefa Obywatela y Joanny z Herglów małżonków Haushildtów w Warszawie zamieszkałych, lat dwadzieścia pięć mającym. a Panią Barbarą Dorotą dwóch Jmion z Rebandlów Schamelową Religii Ewangelickiey, po niegdy Jgnacym Schamel Obywatelu, Majstrze profesyi Mydlarskiey dnia trzydziestego sierpnia Roku Tysiąc Osiemset dwudziestego piątego w Warszawie zmarłym Małżonku swym, pozostałą Wdową, Córką Beniamina Obywatela, maystra profesyi rzeżniczey y Anny Justyny z Duamanów, małżonków Rebandlów w Warszawie zamieszkałych, Lat trzydzieści mającą, tu w Warszawie zrodzoną, z profesyi Mydlarskiey utrzymującą się, w Warszawie przy Ulicy Alexandra, pod liczbą dwa tysiące Siedemset sześćdziesiąt dziewięć zamieszkałą. Małżenstwo to w Kościele wyznania Augsburskiego Ewangelickiego, poprzedziła iedna zapowiedz, w dniu dwudziestym szóstym miesiąca Grudnia roku bieżącego, od drugiey y trzeciey Zapowiedzi nastąpiła dyspensa przez Konsysterza wyznania Ewangelicko Augsburskiego, pod dniem dwudziestym czwartym miesiąca grudnia, roku bieżącego, wydana y do Aktu tego złożona, w Kościele Parafii

 

          (-) Xiądz Dawid Klatt Proboszcz Parafii Świętego Jana

(-) Antoni Jgnacy Hauszyld   (-) Barbara Dorota z Rebandlów Schamelowa

(-) Joseph Hauschildt   (-) Anna Justina Rebandel

                                                (-) Ferdinand Gerlach

                                                (-) Jan Stentzel

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,