Urodziła się: ok. 1796 roku w Warszawie [1]

 

Rodzice:

- Beniamin Rebandel (1763-1834)

- Anna Justyna Dauman (1769-1837)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1791-?)

- Anna Józefa (1794-?)

- Dorota (1798-?)

- Teresa Anna (1802-?)

- Karolina (1803-?)

- Beniamin Jerzy (1804-1833)

- Katarzyna Brygitta (1809-?)

- Wilhelmina (1811-?)

 

Mąż: (2)

1. Jakób Ignacy Schamel (1790-1825)

 

Ślub: 14 lutego 1821 roku (środa) w USC Cyrkuł VII

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Anatolia (1824-1851)

- Paulina Helena (1826-1827)

 

2. Antoni Ignacy Hauschildt (1801-1873)

 

Ślub: 30 grudnia 1826 roku (sobota) w Kościele Św. Jana              Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (8)

- Dominik Ludwik (1827-?)

- Józef Jan (1828-?)

- Helena Wiktoria (1829-?)

- Julianna Ewa (1829-1893)

- Wanda (1831-1865)

- Antoni Jan (1832-?)

- Emma (1837-1920)

- Teofila (1837-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Beniamina i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    pierwopis Kościelny:  łaciński   polski

 

 

Rok 1826, 30 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1826-1830, strona 137, numer aktu 227

 

Działo się w Mieście Stołecznym w Warszawie dnia Trzydziestego Miesiąca Grudnia Tysiąc osiemset Dwudziestego Szóstego Roku o godzinie Jedenastej przed południem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Ferdynanda Gerlacha Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krakowskie Przedmieście pod Liczbą czterysta czternaście zamieszkałego, Lat sześćdziesiąt cztery mającego y Jana Stęcel Obywatela, w domu własnym w Warszawie przy Ulicy Krochmalney pod liczbą Tysiąc dwa zamieszkałego, Lat czterdzieści pięć mającego Na dniu dzisiejszym po odbytym Ślubie w Kościele Ewangelickim zawarte zostało Religiinie w Kościele ŚwiętoJanskim y przez Wielmożnego Xiędza Bonawenturę Budkiewicza Kanonika Augustowskiego pobłogosławione zostało Małżenstwo przy Assystencyi niżej podpisanego Parafialnego Proboszcza Między Wielmożnym Antonim Jgnacym dwóch Jmion Hauschildt Religji Katolickiej Młodzianem, Obywatelem, Fabrykantem Świec i mydła, w Warszawie przy Ulicy Piwnej pod liczbą dziewiędziesiąt pięć, przy Rodzicach y w domu Jch własnym, zamieszkałym, urodzonym tu w Warszawie, z Wielmożnych Józefa Obywatela y Joanny z Herglów małżonków Haushildtów w Warszawie zamieszkałych, lat dwadzieścia pięć mającym. a Panią Barbarą Dorotą dwóch Jmion z Rebandlów Schamelową Religii Ewangelickiey, po niegdy Jgnacym Schamel Obywatelu, Majstrze profesyi Mydlarskiey dnia trzydziestego sierpnia Roku Tysiąc Osiemset dwudziestego piątego w Warszawie zmarłym Małżonku swym, pozostałą Wdową, Córką Beniamina Obywatela, maystra profesyi rzeżniczey y Anny Justyny z Duamanów, małżonków Rebandlów w Warszawie zamieszkałych, Lat trzydzieści mającą, tu w Warszawie zrodzoną, z profesyi Mydlarskiey utrzymującą się, w Warszawie przy Ulicy Alexandra, pod liczbą dwa tysiące Siedemset sześćdziesiąt dziewięć zamieszkałą. Małżenstwo to w Kościele wyznania Augsburskiego Ewangelickiego, poprzedziła iedna zapowiedz, w dniu dwudziestym szóstym miesiąca Grudnia roku bieżącego, od drugiey y trzeciey Zapowiedzi nastąpiła dyspensa przez Konsysterza wyznania Ewangelicko Augsburskiego, pod dniem dwudziestym czwartym miesiąca grudnia, roku bieżącego, wydana y do Aktu tego złożona, w Kościele Parafii

 

          (-) Xiądz Dawid Klatt Proboszcz Parafii Świętego Jana

 

(-) Antoni Jgnacy Hauszyld   (-) Barbara Dorota z Rebandlów Schamelowa

(-) Joseph Hauschildt   (-) Anna Justina Rebandel

                                                (-) Ferdinand Gerlach

                                                (-) Jan Stentzel

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - roku urodzenia wynika z aktu ślubu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,