Urodziła się: 23 marca 1817 roku (niedziela) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Mąż:

- Józef Władysław Nowakowski (1807-1852)

 

Ślub: 3 kwietnia 1842 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Dzieci: ()

- Władysław Jakub (1845-1847)

- Zofia Anastazja (1848-1877)

 

Zmarła: 25 lipca 1880 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzynaste dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:  pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1817, 13 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1817-1822, strona 13, numer brak

 

Jaśnieoświecony Dawid Klatt Wikariusz Kościoła ochrzciłem dziecko Marianna urodzoną 23 marca roku bieżącego , córkę  Pana Józefa Hauschild i Joanny z Herglów prawnie zaślubionych, zamieszkałych na ulicy Piwnej 95. Podającymi do Chrztu Katarzyna Rembkowa z Ignacem Kindlarskim - w domu tylko z wody

 

 

 

Dnia 24 czerwca tego samego roku uzupełniono chrzest w Kościele  zobacz foto

 

 

Rok 1817, 24 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1817-1822, strona 24, numer brak

 

Ja jak wyżej (Michał Toczyski Wikariusz Katedralny Parafii Warszawskiej) w uzupełniającej ceremonii ochrzciłem Mariannę dnia 23 Marca Roku bieżącego urodzoną tylko wodą przez Jaśnieoświeconego Dawida Klatt Wikariusza Warszawskiego w dniu 13 kwietnia Roku bieżącego ochrzczoną, córkę Pana Józefa Hauschild i Joanny z Herglów, Prawnie zaślubionych zamieszkałych przy ulicy Piwnej numer 95. Rodzicami chrzestnymi byli Marianna Wasilewska i Ignacy Schwatzer.

 

 

  

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,