Urodziła się: ok. 1848 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Józef Władysław Nowakowski (1807-1852)

- Marianna Hauschild (1817-1880)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysław Jakub (1845-1847)

 

Mąż:

- Anzelm Dobromir Krysiński (1836-1885)

 

Ślub: 21 lipca 1866 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (5)

- Dobromir Remigiusz (1867-1943)

- Marya Regina (1869-1872)

- Jadwiga Aniela (1871-1874)

- Andrzej Władysław (1873-1944)

- Janina Zofia (1875-1944)

 

Zmarła: 25 lutego 1877 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

 

? dziecko Józefa i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1866, 21 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866, strona 598, numer aktu 300

 

Działo się w Warszawie w Parafi Ś° Krzyża dnia dwudziestego pierwszego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Karola Beyer lat czterdzieści dziewięć i Karola Minter lat dwadzieścia pięć mających, obywateli w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijnie małżeństwo między Anzelmem Dobromirem Krysińskim kawalerem budowniczym w Warszawie pod numerem trzysta ośmdziesiąt dziewięć przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałym, urodzonym w wsi Chrząstowie Guberni Radomskiej z Andrzeja i niegdy Wiktoryi z Zaborskich małżonków lat trzydzieści mającym, a Zofią Anastazją Nowakowską Panną przy matce w Warszawie pod numerem trzysta ośmdziesiąt dziewięć przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałą urodzoną tu w Warszawie z niegdy Józefa i żyjącej Maryi z Hauszyldtów małżonków, lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w Parafii Ś° Krzyża w dniach pierwszym, ósmym i piętnastym bieżącego miesiąca i roku. Nowi małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Zezwolenie matki nowozaslubionej obecnej przy akcie małżeństwa ustnie oświadczone było. Akt ten przeczytany nowozaślubionym, świadkom i matce, przez tychże i nas podpisany został. 

                       (-) ADKrysiński           (-) Z.Nowakowska  (-) M.Nowakowska

                                                                                                                             Matka

                 (-) Karol Beyer                 (-) Karol Minter

                                                                              (-) X.Łuniewski Prefekt

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1877, 26 lutego (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1877, strona 46, numer aktu  103

 

Działo się w mieście Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świetych dnia czternastego / dwudziestego szóstego Lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Anzelm Dobromir Krysiński mąż zmarłej i Józef Boretti oba architekci zamieszkali w Warszawie, pełnoletni i oświadczyli, że tutaj w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc dziewięćdziesiątym ósmym litera a wczorajszego dnia o godzinie dwunastej w południe umarła Zofia Krysińska żona architekta lat dwadzieścia dziewięć mająca, urodzona w Warszawie córka Józefa i Marianny z Hauszyldów małżonków Nowakowskich zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Anzelma Dobromira. Przekonawszy się naocznie o zeyściu Zofii Krysińskiej akt ten stawającym przeczytany.

 

     (-) Anzelm Dobromir Krysiński                      (-) Józef Boretti

 

                                               (-) Ksiądz Jan Sadowski Wikary

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,