Urodził się: 25 lipca 1845 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw, Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Władysław Nowakowski (1807-1852)

- Marianna Hauschild (1817-1880)

 

Rodzeństwo: ()

- Zofia Anastazja (1848-1877)

 

Zmarł: 17 maja 1847 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Marianny.