Urodziła się: ok. 1778 roku [1] w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Jan Hergel (1750-1813)

- Anna Deutschman (?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Jan (?)

- Zofia (?)

- Krzysztof (1790-1839)

- Piotr Antoni (1791-1849)

- Magdalena Franciszka (1795-1851)

- Maryanna Elżbieta (1799-1833)

- Franciszka Joanna (1799-?)

- Ignacy (?)

 

Mąż:

- Józef Hauschild (1768-1846)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (15)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-?)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Zmarła: 22 listopada 1845 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: 24 listopada 1845 roku (poniedziałek) o godz. 15:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

 

Pierworodne dziecko Jana i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1845, 22 listopada (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1845-1847, strona 183/791, numer aktu 547

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego drugiego Miasiąca Listopada tysiąc osiemset czterdziestego piątego Roku o godzinie czwartej z południa. Stawili się Felix Boretti Budowniczy w Warszawie zamieszkały i Krzysztof Hauschildt Obywatel Ziemski we wsi Kuznocin Powiecie Sochaczewskim Gubernii Warszawskiej zamieszkały obydwaj pełnoletni i oświadczyli Nam, że w dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej z południa w mieszkaniu męża swego w Warszawie przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt pięć, umarła Joanna z Herglów Hauschildt lat sześćdziesiąt siedem żyjąca, urodzona w Warszawie z niegdy Jana Hergla i Anny z Deutschmanów Małżonków zostawiwszy po sobie owdowiałego Męża Józefa Hauschildt Obywatela. Przekonawszy się naocznie o zejściu wspomnianej Joanny Hauschildt, Akt ten stawającym przeczytany /: z których pierwszy jest zięciem, a drugi synem zmarłej :/ podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

(-) Xiądz Kacper Wittig Wikariusz Metropolitalny Warszawski

(-) Felix Boretti                      (-) Krzysztof Hauschildt

 

 

Nekrolog: [2]

 

Joanna Zofia z Herglów HAUSCHILDT
zm. 22 XI 1845 w domu nr 95 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 24 XI 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami.

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok urodzenia według wieku zmarłej podanego w akcie zgonu,

[2] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 312/1845 z 23 listopada,

          oraz 313/1845 z 24 listopada, (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA),

          także  (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,