Urodził się: 3 listopada 1830 roku (środa) [1] w Warszawie

                         3 grudnia 1830 roku (piątek) [2] w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Józef Rostropowicz (1787-1847)

- Franciszka Joanna Hauschild (1809-1894)

 

Rodzeństwo: (1)

- Hannibal Władysław (1829-1908)

 

Żona:

- Kornella Balbina Maringe (1835-1880)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (1)

- Józef (1855-1855)

 

Zmarł: 27 maja 1856 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim  kw. 2. rząd VI, p.4

                           - grobowiec rodzinny

 

Drugie dziecko Józefa i Franciszki.

 

Obywatel ziemski.  

Właściciel Jasieńca (par. i gm. Rybno, pow. sochaczewski)

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1831, 27 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1831-183, strona 49, numer aktu 97

 

Działo się w Warszawie dnia Dwudziestego siódmego Lutego Tysiąc Osimset Trzydziestego pierwszego Roku o godzinie wpół do Czwartej  z południa. Stawił się Józef Rostropowicz Kupiec lat Czterdzieści mający w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą Czterysta siedemdziesiąt trzy Litera b zamieszkały w obecności Józefa Hauschild Obywatela lat sześćdziesiąt trzy i Jana Pogorzelskiego Zakrystyana lat dwadzieścia trzy mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu trzecim Grudnia roku zeszłego o godzinie siódmej Wieczorem ziego Małżonki Franciszki z Hauschildów lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza niżej podpisanego odbytym nadane zostały imiona Kazimierz Bolesław, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli Józef Haushild i Barbara Hauschild. Meldunek zpóźniony dla zatrudniń domowych. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

(-) Xiądz Marian Zaruski za Proboszcza

(-) Józef Rostropowicz          (-) Józef Hauschild          (-) Jan Pogorzelski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 27 maja (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1856, strona 439, numer aktu 247

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie dziesiątej rano. — Stawili się Wiktor Maringe i Jan Walter obywatele pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż na dniu dzisiejszym o godzinie dziewiatej rano przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedmdziesiąt trzy litera b. umarł Kazimierz Roztropowicz Obywatel Ziemski urodzony w Warszawie syn Józefa i Franciszki z Hauschildów Małżonków Rostropowicz lat dwadzieścia pięć żyjący zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Kornelię z Maringe — przekonawszy się naocznie o zejściu Kazimierza Roztropowicz Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

                   (-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

 

 

   (-) Wiktor Maringe      (-) Jan Walter

 

 

 

W Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Rybnie (pow. sochaczewski) znajduje się wmurowana tablica-epitafium ufundowana przez matkę upamietniająca stratę syna zobacz foto

 

Nekrolog: [3]

 

Kazimierz ROSTROPOWICZ
dziedzic dóbr Jasieńca; zm. 27 V 1856 o godzinie dziewiątej z rana w domu nr 473B przy ul. Senatorskiej w Warszawie, w kwiecie wieku, bo zaledwie w 25 wiośnie życia, eksp. 29 V 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VI 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. w żalu pogrążeni matka, żona i brat zmarłego

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - data urodzenia według epitafium nagrobnego,

[2] - data urodzenia według aktu chrztu,

[3] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 135/1856, 140/1856

          (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego)

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,