Urodził się: ok. 1787 roku w Wilnie

 

Rodzice:

- Jan Rostropowicz (?)

- Anna Alisiewicz (?-1833)

 

Rodzeństwo: ()

- Wawrzyniec (1783-1855)

 

Żona:

- Franciszka Joanna Hauschild (1809-1894)

 

Ślub: 2 sierpnia 1828 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (2)

- Hannibal Władysław (1829-1908)

- Kazimierz Bolesław (1830-1856)

 

Zmarł: 23 maja 1847 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim kw. 2. rząd VI p. 4

                           - grobowiec rodzinny

 

? dziecko Jana i Anny.

 

Kupiec, sprowadzał różne towary handlowe z Rosji.

 

Dnia 2 sierpnia 1828 roku bierze ślub z Franciszką Joanną Hauschild.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:  pierwopis Kościelny:  łaciński  polski            wtóropis ASC

 

 

Rok 1828, 2 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Ślubów: Tom z lat 1826-1830, strona 473/419, numer aktu 143

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego Miesiąca Sierpnia tysiąc osiemset dwudziestego ósmego roku o godzinie piątej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Jmć Panów Ferdynanda Gerlacha Obywatela liczącego lat sześćdziesiąt sześć w domu własnym przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod liczbą czterysta czterdzieści zamieszkałego, Felixa Borettiego Budowniczego liczącego lat trzydzieści, w Warszawie w Rynku Nowego Miasta pod liczbą trzysta trzydzieści trzy zamieszkałego Szwagra niżej wyżeczonej Jmć Panny Franciszki Joanny Hauschilt, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie i przez niżej podpisanego (*) między Jmć Panem Józefem Roztropowiczem Kawalerem kupcem tutejszym w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedemdziesiąt trzy Litera a, w Parafii Św. Andrzeja od lat trzech zamieszkałym urodzonym w Mieście Wilnie Państwie Rosyjskim z niegdy Jana Obywatela i Anny z Alisiewiczów Małżonków Roztropowicz tamże zmarłych, mający lat trzydzieści siedem, a Jmć Panną Franciszką Joanną Hauschilt Córką Jmć Państwa Józefa Hauschilt Obywatela i Joanny z Herglów Małżonków w Warszawie w domu własnym przy ulicy Piwnej pod liczbą dziewięćdziesiąt piątą zamieszkałych, zrodzoną w Warszawie w Parafii Św. Jana mającą lat dziewiętnaście przy Rodzicach swoich pod liczbą wyż rzeczoną, w Parafii tutejszej od lat dziecinnych zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym Miesiąca Czerwca Roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętojańskim i Świętoandrzeyskim, takoteż zezwolenie ustne obecnych Aktowi niniejszemu Rodziców nowo zaślubionej. Tamowanie Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie razem oświadczają iż niezawierali umowy przedślubnej. Niniejszym akt stawającym i świadkom przeczytany, podpisany został przez nas wraz z wszystkimi osobami do aktu tego wchodzącem.

 

Xiądz Mateusz Jachucki Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

 

(-) Józef Rostropowicz      (-) Franciszka Joanna Hauschilt

(-) Józef Hauschilt Oyciec     (-) Joanna Hauschildt Matka

(-) Ferdynand Gerlach    (-) Felix Boretti

 

na marginesie w miejscu (*) jest napisane:

Jako Proboszcza parafialnego pobłogosławione Małżeństwo w Kościele parafialnym we wsi Wilanowie pod Warszawą (podpis nieczytelny)

 

w akcie oryginalnym Kościelnym tekst jest jednolity (bez błędu)

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,