Urodził się: 28 maja 1829 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Józef Rostropowicz (1787-1847)

- Franciszka Joanna Hauschild (1809-1894)

 

Rodzeństwo: (1)

- Kazimierz Bolesław (1830-1856)

 

Żona:

- Florentyna Bronisława Sztek (1833-1915)

 

Ślub: 19 kwietnia 1856 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Anny

             w Wilanowie   (gm. Wilanów, pow. warszawski)

Dzieci: (9)

- Halina Gabriela Józefa (1856-?)

- Witold Wojciech (1858-1913)

- Kazimierz Gedymin (1859-1903)

- Jadwiga (1861-1881)

- Irena Bolesława (1862-1942)

- Wanda Mieczysława (1863-1917)

- Władyław Kiejstut (1866-1937)

- Olgierd Mieczysław (1866-1891)

- Bolesław Hannibal (1868-1923)

 

Zmarł: 2 lipca 1908 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim  kw. 2. rząd VI. p.4

                           - grobowiec rodzinny

 

Pierworodne dziecko Józefa i Franciszki.

 

Wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1851 roku.

Włąściciel majątku Skotniki   (par. Mikołajew, gm. Szymanów, pow. sochaczewski)

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 17 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1829-1830, strona 174, numer aktu 348

 

Działo się w Warszawie dnia siedemnastego Lipca Tysiąc osimset dwudziestego dziewiątego Roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Józef Rostropowicz Kupiec lat trzydzieści dziewięć mający w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedemdziesiąt trzy zamieszkały w obecności Józefa Krzyczewskiego byłego Kapitana Woysk Polskich lat czterdzieści i Jana Pogorzelskiego Zakrystyana lat dwadzieścia dwa mających w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu dwudziestym ósmym Maja roku bieżącego o godzinie drugiej z południa ziego Małżonki Franciszki z Hauschildów lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza niżej podpisanego odbytym nadane zostały imiona Hannibal Władysław, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wyrażony Józef Krzyczewski i Anna Boretti. Meldunek opóźniony dla zatrudniń domowych. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

(-) Xiądz Marian Zaruski za Proboszcza

(-) Józef Rostropowicz          (-) Józef Krzyczewski          (-) Jan Pogorzelski

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1856, 19 kwietnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1856-1857, strona 53, numer aktu 53

 

Działo się w Warszawie dnia dziewiętnastego Miesiąca Kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej wieczór. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Kazimierza Rostropowicza Obywatela Ziemskiego we wsi Jasiennicy Powiecie Łowickim Guberni Warszawskiej zamieszkałego, brata zaślubionego, i Józefa Boretti Budowniczego w Warszawie zamieszkałego brata ciotecznego tegoż, obudwóch pełnoletnich, na dniu dzisiejszym w Kościele Wilanowskim  Guberni Warszawskiej, zawarte zostało religijnie i przez Xiędza Jakóba Godlewskiego Proboszcza Parafii Mikołajew /: na mocy udzielonego Mu upoważnienia pisemnego przez podpisanego jako właściwego Proboszcza ze strony zaślubionej :/ pobłogosławione Małżeństwo między Hannibalem Władysławem Rostropowiczem Młodzianem Obywatelem Ziemskim we wsi Skotniki Guberni Warszawskiej Parafii Mikołajew stale zamieszkałym, urodzonym w Mieście Warszawie z niegdy Józefa Rostropowicza Obywatela i żyjącej Franciszki z Hauschildów Małżonków w Warszawie zamieszkałej, lat dwadzieścia sześć mającym; a Florentyną Bronisławą Sztek panną córką Ludwika Sztek Rewizora Skarbowego i Tekli z Rudnickich Małżonków, zrodzoną w Mieście Warszawie lat dwadzieścia dwa mającą przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dziewietnaście w Parafii Świętego Jana przy Rodzicach stale zamieszkałą. Małżeństwo to w skutek udzielonego Jndultu przez Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiej pod dniem jedenastym Kwietnia roku bieżącego jedna tylko poprzedziła zapowiedź na dniu szóstym tegoż miesiąca i roku w Kościele Parafijalnym Warszawskim Świetego Jana i w Kościele Parafijalnym Mikołajew. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z błogosawionym, zaślubionymi i świadkami. — • — • — • —

 

(-) X. Jgnacy Habielski p.o. Proboszcza i Urzęd. Stany Cywil.

(-) X. Jakób Godlewski ProboszczParafii Mikołajew błogosławiący

(-) Hannibal Rostropowicz          (-) Florentyna Bronisława Sztek

(-) Kazimierz Rostropowicz     (-) Józef Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1908, 3 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1908, strona 69, numer aktu 412

 

Działo sie w Warszawie w kancelarii parafji Św. Aleksandra, dwudziestego czerwca / trzeciego lipca tysiąc dziewięćset ósmego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Julian Wiśniewski, zarządca, i Jan Pietras, służący, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli że dnia wczorajszego, o godzinie w pół do trzeciej po południu, w Warszawie przy ulicy Żórawiej pod numerem tysiąć sześćset osiemnastym lit. t., umarł Hanibal Władyslaw (dwóch imion) Rostropowicz, żonaty, syn Józefa i Franciszki z domu Hauszyld, małżonków, pozostawiwszy żonę Florentynę z domu Sztek. Po przekonaniu się o smierci Rostropowicza, Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas i pierwszym świadkiem został podpisany, drugi nie pismienny. ---

 

                (-) Juljan Wiśniewski                                  (-) Ks.nieczytelnie

 

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim”

          (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum m.st. Warszawy,