Urodził się: 29 sierpnia 1839 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Zmarł: 26 listopada 1847 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw.11, rząd I, p. 5 )

                           - obok Kościoła Św. Karola Boremeusza

 

Drugie dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1839, 1 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1838-1841, strona 361/153, numer aktu 306

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia pierwszego Września tysiąc osiemset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie czwartej z południa.- Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat trzydzieści dwa mający, tu w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej w domu własnym pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności świadków Beniamina Taube Kupca i Obywatela i Antoniego Ołaja Xiędza Wikaryusza Kościoła tutejszego, obydwóch pełnoletnich tu w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dwudziestego dziewiątego przeszłego miesiąca bieżącego roku o godzinie szóstej wieczorem z Jego Małżonki Anny z Jedycke lat osiemnaście mającej - Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Antoniego Ołaja tutejszego Wikaryusza odbytym, nadane zostały Jmiona Jan Felix a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Beniamin Taube i Karolina Kalinowska. - Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

                                              (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                                 Proboszcz Parafij Ś-go

                                                                                                        Aleksandra

                                                                     (-) X. Antoni Ołaj

(-) Wincenty Tworkowski         (-) B. Taube

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1847, 27 listopada (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1846-1849, strona 407/555, numer aktu 590

 

Działo sie w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dwudziestego siódmego Listopada tysiąc osimset czterdziestego siódmego roku o godzinie dwunastej wpołudnie. Stawił się Wincenty Tworkowski Ojciec zmarłego Obywatel i Joachim Białosiewski Wyrobnik lat siedemdziesiąt dwa mający, obudwaj tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkali i oświadczyli iż w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej wnocy Umarł tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą wyżej wyrażoną Felix Jan Tworkowski rodem z Warszawy wieku lat sześć i miesięcy jedenaście mający Syn Wincentego i Anny z Jedyków Małżonków Tworkowskich wtymże domu zamieszkałych. Poprzekonaniu się naocznie o zejściu Tworkowskiego Akt ten Stawającym przeczytany zostal podpisany przez Nas i Świadka pierwszego drugi zaś Świadek pisać nieumie.-

                                                    (-) X. Mateusz Naruszewicz

                                                                                       Proboszcz

(-) Wincenty Tworkowski

 

 

 

 


 

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,