Urodził się: 22 czerwca 1851 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Żona:

- Marya Fafius (1870-?)

 

Ślub: 10 września 1895 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 29 lipca 1903 roku (środa) w Konstancinie

               (par. Słomczyn, gm. Nowa Iwiczna, pow. warszawski)

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 11, rząd II, p.2 )

 

Ósme dziecko Wincentego i Anny.

 

Fabrykant.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1851, 27 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1850-1853, strona 449/162, numer aktu 323

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dwudziestego siódmego Lipca tysiąc osiemset piędziesiąt pierwszego roku o godzinie kwadrans na siodmą wieczorem.— Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat czterdzieści cztery mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Jana Stanisława Pawlika lat czterdzieści sześć i Franciszka Röhr lat pięćdziesiąt trzy mających, obydwóch Obywateli tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dwa drugiego zaś przy Ulicy Nowyświat pod liczbą tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery i pięć zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci męskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dwudziestego drugiego zeszłego miesiąca roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu z jego Małżonki Anny z Jedycke lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Pawła Rzewuskiego tutejszego Wikaryusza odbytym nadane zostały Jmiona Józef Paulin, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Jan Stanisław Pawlik i Maryanna Taube. Meldunek spóźniony w woli Rodziców. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany.  ---------------- " -----------------

 

(-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz Proboszcz

 

(-) Wincenty Tworkowski    (-) Jan Stanisław Pawlik   (-) F. Röhr

 

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1895, 10 września (wtorek)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1895, strona 163, numer aktu 325

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Alexandra dnia dwudziestego dziewiątego Sierpnia / dziesiatego Września tysiąc osmset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie szóstej po południu.

Wiadomo czyniemy, że w obecności Aleksandra Biegańskiego lat czterdzieści osiem i Tadeusza Fafius lat trzydzieści mających obudwóch Doktorów Medycyny, pierwszego w Warszawie, a drugiego w mieście Moskwie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Józefem Paulinem (dwóch imion) Tworkowskim kawalerem właścicielem, lat czterdzieści cztery mającym, urodzonym w Warszawie, synem Wincentego i Anny z domu Jedyke małżonków Tworkowskich — i Maryą Fafius Panną przy Rodzicach lat dwadzieścia pięć mającą, urodzoną w mieście Żytomierz, córką Adolfa Ignaca Jana Nepomucena (trzech imion) i Krystyny z Maszalskich Małżonków Fafius — obecnie zamieszkałych w Warszawie, pierwszy pod numerem dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym litera B. w Parafii Św. Trójcy, — i druga w tutejszej Parafii pod numerem tysiąc dwieście osiemdziesiątym pierwszym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w obu Parafiach w dniach dwudziestym piątym Sierpnia, pierwszym i ósmym Września bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż między nimi została zawarta umowa przedślubna w Kancelari Notariusza Andrzeja Lilpopa w Warszawie dnia osiemnastego Sierpnia bieżącego roku pod numerem sześćset czterdziestym pierwszym. Religijny obrzęd dopełnił Ksiądz Felix Taczypowski Wikariusz tutejszej Parafii. Akt ten po przeczytaniu przez Nowozaślubionych,  Świadków i Nas podpisanym został. —

 

        (-) Józef Tworkowski                             (-) MaryaFafius

       (-) D. Aleksander Biegański            (-) Wincenty Tworkowski 

                                                                     (-) Ks. nieczytelnie

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,