Urodziła się: 26 października 1843 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Mąż:

- Ksawery Franciszek Rosochacki (1837-?)

 

Ślub: 30 stycznia 1875 roku (sobota) w Kościele pw. Św Trójcy

             w Warszawie

Dzieci: (5)

- Eugenia Wiktorya (1875-1902)

- Stefania Janina (1877-1941)

- Józefa Amelia Łucja (1880-?)

- Stanisław Teodor Józef (1885-?)

- Anna Urszula (1887-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1843, 19 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1842-1845, strona 456/111, numer aktu 437

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dziewiętnastego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego roku o godzinie kwadrans na piątą z południa. Stawił się Wincenty Tworkowski Fabrykant Świec, lat trzydzieści mający tu w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Pawła Kozierskiego lat czterdzieści sześć i Stanisława Makowskiego lat dwadzieścia ośm mających, Obydwóch Obywateli tu w Warszawie pierwszego przy ulicy Krakowskie Przedmieście w domu pod liczbą czterysta trzydzieści dziewięć drugiego zaś przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą trzy tysiące trzydzieści sześć zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w zamieszkaniu jego dnia dwudziestego szóstego zeszłego miesiąca o godzinie szóstej zrana, z jego Małżonki Anny z Jedyków lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiedza Leona Topolskiego tutejszego Wikariusza odbytym nadane zostały Imiona Amalia Sabina, a Rodzicami Chrzestnymi byli wyżey wspomniany Paweł Kozieński i Amalia Bilic. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany. -

 

                                                                                (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                                                                           Proboszcz

(-) Wincenty Tworkowski                                 (-) Paweł Kozierski

(-) Stanisław Makowski

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1875, 30 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1875, strona 63, numer aktu 12

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Trójcy dnia osiemnastego / trzydziestego:/ Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Wincentego Tworkowskiego ojca nowozaślubionej lat sześćdzieści sześć obywatela zamieszkałego pod numerem dwatysiące dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym i Franciszka Mrówczyńskiego obywatela lat czterdzieści pięć mającym zamieszkałego pod numerem dwatysiące osiemset siedemdziesiątym siódmym w Warszawie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Ksawerym Franciszkiem Rosochackim lat trzydzieści siedem mającym kawalerem fabrykantem wyrobów tokarsko-mechanicznych, urodzonym w mieście Warszawie, synem zmarłych Wilhelma Rosochackiego i jego żony Franciszki z Mrówczyńskich prawomocnych małżonków zamieszkałym w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja przy ulicy Leszno pod numerem siedemset dwudziestym czwartym i Amelią Sabiną Tworkowską panną, urodzoną w Warszawie, córką Wincentego Tworkowskiego i jego żony Anny z domu Jedyke prawomocnych małżonków zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem dwatysiące dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym lat trzydziesci dwa mająca przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona w Parafialnych Kościołach Świętej Trójcy i Świętego Andrzeja dnia dwudziestego czwartego Stycznia roku bieżącego. Od dwóch zapowiedzi nastapiło zwolnienie za zezwoleniem Generalnej Konsystorii Warszawskiej Archidiecezji dnia piętnastego /: dwudziestego siódmego :/ Stycznia bieżącego roku za numerem  dwieście dwudziestym pierwszym. Małżonkowie nowi oświadczają że zawarli umowę przedślubną w mieście Warszawie w biurze Rejenta Warszawskiego Sądu Pokoju Henryka Markowskiego dnia szesnastego /: dwudziestego ósmego :/ Stycznia bieżącego roku. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został przez Księdza Franciszka Jasionowskiego tutejszym Proboszcza. Akt ten po przeczytaniu przez Nas i Stawających podpisany został. 

                           (-) Ks. Franciszek Jesionowski Proboszcz

 

(-) Ksawery Rosochacki           (-) Amelia Sabina Tworkowska

 

(-) Wincenty Jan Tworkowski  (-) Franciszek Mrówczyński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,