Urodziła się: 21 października 1887 roku (piatek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Ksawery Franciszek Rosochacki (1837-?)

- Amelia Sabina Tworkowska (1843-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Eugenia Wiktorya (1875-1902)

- Stefania Janina (1877-1941)

- Józefa Amelia Łucja (1880-?)

- Stanisław Teodor Józef (1885-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ksawerego i Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1888, 8 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Świętego Andrzeja w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1888, strona 5, numer aktu 18

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Andrzeja dnia dwudziestego siódmego Grudnia / ósmego Stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiatego siódmego / ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Ksawery Rosochacki fabrykant wyrobów żelaznych, lat pięćdziesiąt mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Leszno pod numerem czterysta dwadzieścia cztery, w obecności Wincentego Boretti fotografa, i Józefa Oziembło przemysłowca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie dnia dziewiątego / dwudziestego pierwszego Października tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej /wieczorem rano, z jego prawowitej małżonki Amelii z Tworkowskich lat trzydzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świetym odbytym w dniu dzisiejszym przez Księdza Ignacego Radzikowskiego, nadane zostały Imiona Anna Urszula, a rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Boretti i Ewelina Tworkowska. Opóźnienie tego aktu nastapiło z woli rodziców. — Akt ten po przeczytaniu został podpisany.

/ podkreślone słowo "wieczorem" bez znaczenia —

 

(-) Ksawery Rosochacki                       (-) Wincenty Boretti

(-) Józef Oziembło                                           (-) Ks. I. Radzikowski

 

 

 

 


 

Źródła:

  • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,