Urodził się: 1 kwietnia 1885 roku (środa) w Warszawie

                          (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Ksawery Franciszek Rosochacki (1837-?)

- Amelia Sabina Tworkowska (1843-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Eugenia Wiktorya (1875-1902)

- Stefania Janina (1877-1941)

- Józefa Amelia Łucja (1880-?)

- Anna Urszula (1887-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ksawerego i Amelii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1885, 24 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Świętego Andrzeja w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1885, strona 63, numer aktu 251

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Andrzeja dnia dwunastego /dwudziestego czwartego Maja  tysiąć osiemset osiemdziesiatego piatego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Ksawery Rosochacki majster Tokarski, lat czterdzieści siedem mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Leszno pod numerem siedemset dwadzieścia cztery, w obecności Józefa Tworkowskiego Przemysłowca i Józefa Oziembło Obywatela, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Warszawie dnia dwudziestego Marca / pierwszego Kwietnia bieżącego roku o godzinie siódmej rano, z jego prawowitej małżonki Amelii z Tworkowskich lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świetym odbytym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Lipińskiego, nadane zostały Imiona Stanisław Teodor Józef, a rodzicami chrzestnymi byli Józef Tworkowski i Anna Jakubowicz. Opóźnienie tego aktu nastapiło z woli rodziców. — Akt ten po przeczytaniu przez nas, stawających i świadków został podpisany.  — : —

 

                 (-) Ks. Stanisław Lipiński za Prob.

 

(-) Ksawery Rosochacki                       (-) Józef Tworkowski

(-) Józef Oziembło

 

 

 

 


 

Źródła:

  • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,