Urodził się: 25 października 1845 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 11 marca 1870 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 11, pod murem, p. 7

                           - obok Kościoła Św. Karola Boromeusza

 

Piąte dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1845, 9 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1842-1845, strona 958/208, numer aktu 415

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dziewiątego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku o godzinie wpół do piątej popołudniu. Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat trzydzieści ośm mający, tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu własnym pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Jana Pawlika Kupca lat dwadzieścia pięć i Jana Kwiecińskiego Zakrystyana tutejszego Kościoła lat czterdzieści jeden mających, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w domu jego zamieszkania dnia dwudziestego piątego zeszłego miesiąca roku bieżącego o godzinie siódmej wieczorem z jego Małżonki Anny z Jedycke lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Nas Proboszcza niżey podpisanego odbytym nadane zostały Jmiona Wincenty Rafał a rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wspomniany Jan Pawlik i Wilhelmina Radkie oboje tu w Warszawie zamieszkali. Akt niniejszy Stawającemu Oycu i Świadkom przeczytany został przez Nas i tychże podpisany.

                                  (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                        Kanonik, Dziekan i Proboszcz

 

    (-) Wincenty Tworkowski                                 (-) JSPawlik

    (-) Jan Kwieciński

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,