Urodził się: 6 lutego 1829 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Jan Krzysztof Haushild (1802-1855)

- Tekla Kowalska (?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Władysław (1837-1849)

- Izabella (1840-1923)

- Natalia Celestyna (1842-1933)

- Karolina Zofia (1855-?)

 

Zmarł: 6 czerwca 1829 roku (sobota) w Jeziurkach

                (par. Raszyn. gm. Falenty, pow. warszawski)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Krzysztofa i Tekli.