Chrzczona: 29 sierpnia 1787 roku (środa) w Warszawie

                         (par. Panny Maryi)

Rodzice:

- Kazimierz Polakowski (1760-?)

- Maryanna Sobolewska (?-1794)

 

Rodzeństwo: (?)

 

Mąż: (2)

1. Filip Tomasz Jakimowicz (1760-1822)

 

Ślub: 11 maja 1812 roku (poniedziałek) w USC Cyrkuł III

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Józef Teodor (1813-?)

- Marcjanna (1815-?)

- Urszula Elżbieta (1817-?)

 

2. Jan Krzysztof Haushildt (1802-1855)

 

Ślub: 26 czerwca 1825 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: brak

 

Rozwód: 19 lutego 1830 roku (piątek) w Trybunale Wojewódzkim

                   27 marca 1835 roku (piatek) zaakceptowany i ogłoszony

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Kazimierza i Maryanny

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1825, 26 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Ślubów: Tom z lat 1818-1829, strona 312, numer aktu 89

 

Jaśnie Wielebny Pan Bonawentura Butkiewicz Kanclerz Katedry Augustowskiej ..... zawarte zostało małżeństwo pomiędzy Janem Krzysztofem dwojga imion Hauschild kawalerem lat 23 i Rozalią Marianną dwojga imion z domu Polakowską Jakimowiczową lat 37 wdową - w obecności świadków Antoniego Hauschild, Feliksa Boretti