Urodziła się: 9 listopada 1895 roku (sobota) w Hucie Krzeszowskiej

                           (par. i gm. Huta Krzeszowska , pow. biłgorajski)

Rodzice:

- Stefan Kazimierz Szypowski (1869-1937)

- Germana Feliksa Teodozja Kałuska (1869-1967)

 

Rodzeństwo: (4)

- Gabriela Stefania (1894-1974)

- Antonina Matylda (1897-1988)

- Janina Kazimiera (1900-1987)

- Tadeusz Szymon (1901-1979)

 

Zmarła: 4 lutego 1896 roku (wtorek) w Hucie Krzeszowskiej

 

Pochowana: na Cmentarzu Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej

 

Drugie dziecko Stefana i Germanii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1895, 28 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej

Księga Chrztów, Tom z roku 1895, strona 111, numer aktu 127

 

Odbyło się we wsi Huta Krzeszowska czternastego /: dwudziestego szóstego grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o czwartej godzinie po południu. Stawił się osobiście Stefan Szypowski dwadzieścia sześć lat mający, Nadleśniczy zamieszkały we wsi Huta Krzeszowska w obecności Kurzanowskiego trzydzieści sześć lat mający i Jana Szado sześćdziesiąt lat majacy obydwóch Kościelnych służących ze wsi Huty Krzeszowskiej i przedstawił Nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, iż ono urodziło się dwudziestego ósmego października /: dziewiątego listopada bieżącego roku o godzinie piątej rano z prawomocnej jego żony Giermany z Kałuskich dwadzieścia sześć lat mającej. Niemowlęciu temu przy chrzcie świętym odprawionym dzisiaj nadano imiona Julia Teodora , a podającymi go byli Antoni Mysakowski i Maria Szypowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany. Z Nami i świadkami podpisany.

 

                                                                                           (-) Ksiądz Leonard Puczkowski

                                                        

 

Dzieciątko żyło tylko trzy miesiące.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1896, 5 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej

Księga Zgonów, Tom z roku 1896, strona 142, numer aktu 16

 

Odbyło się we wsi Huta Krzeszowska dwudziestego czwartego Stycznia /: piątego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o dziesiątej godzinie rano. Stawili się Jan Szado pięćdziesiąt osiem lat i Kurzanowski trzydzieści sześć lat obaj Kościelni służący zamieszkali we wsi Huta Krzeszowska i oznaimili, że wczorajszego dnia  o piątej godzinie po południu umarła we wsi Huta Krzeszowska Julia Teodora Szypowska  dwojga imion, trzy miesiące mająca, urodzona we wsi Huta Krzeszowska przy rodzicach Stafana i żony jego Germany z Kałuskich Nadleśniczych ze wsi Huta Krzeszowska. Po naocznym przekonaniu się o zejściu dziecka, Akt ten stawającym przeczytano, a kiedy oni niepiśmienni Nami tylko podpisany.

 

                                                                                          (-) Ksiądz Leonard Puczkowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej.