Urodził się: 1 września 1869 roku (środa) w Janowie Lubelskim

                         (par. Janów, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Julian Dezyderiusz Szypowski (1840-1913)

- Antonina Pikulska (1845-1920)

 

Rodzeństwo: (6)

- Karol Boromeusz Andrzej (1867-?)

- Antoni Hubert (1871-1871)

- Kazimiera (1872-1963)

- Marianna (1875-1876)

- Leokadia (1878-1955)

- Juliusz Stanisław (1880-1945)

 

Żona:

- Germania Feliksa Teodozja Kałuska (1869-1967)

 

Ślub: 8 stycznia 1893 roku (niedziela) w Kościele pw. Wniebowzięcia

            Panny Maryi w Biłgoraju   (miasto powiatowe)

Dzieci: (5)

- Gabriela Stefania (1894-1974)

- Julia Teodora (1895-1896)

- Antonina Matylda (1897-1988)

- Janina Kazimiera (1900-1987)

- Tadeusz Szymon (1901-1979)

 

Zmarł: 7 sierpnia 1937 roku (sobota) w Zgierzu

 

Pochowany: na Cmentarzu pw. Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           kw. 11, rząd I, p 9/10  - grób rodzinny

 

Drugie dziecko Juliana i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1893, 8 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Biłgoraju

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 59, numer aktu 1

 

Działo się w Mieście Biłgoraj dwudziestego siódmego Grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku / ósmego Stycznia tysiąć osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Franciszka Głowackiego lat dwadzieścia cztery i Antoniego Gryblewskiego organisty lat pięćdziesiąt osiem mających, zamieszkałych w Biłgoraju, dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stefanem Kazimierzem Szypowskim kawalerem lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym w mieście Janowie a zamieszkałym w Biłgoraju synem Juliana i Antoniny z domu Pikulskiej i Germaną Feliksą Teodozją Kałuską panną lat dwadzieścia trzy mającą urodzoną w Janowie a zamieszkałą w Biłgoraju córką Henryka i zmarłej Kasyldy z domu Przecławskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach jedenastym / dwudziestym trzecim, osiemnastym / trzydziestym października i dwudziestym piątym października / szóstym listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiatym drugim roku. Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten nowozaslubionym i świadkom przeczytany. Nami i nimi podpisany został.

 

         (-) Ks podpis nieczytelny

              (-) Antoni Gryblewski

 

(-) Franciszek Głowacki świadek

(-) Nowozaślubiony Stefan Szypowski        

                                         (-) Germana z Kałuskich

                                                                    Szypowska Nowozaślubiona

 

 

 

Ostatnie lata życia mieszkał w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 6, dom istnieje do dzisiaj (2007 r.).

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1937, 9 sierpnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Zgonów, Tom z roku 1837 , strona 43, numer aktu 170

 

Szypowski Stefan Kazimierz

 

Dnia dziewiątego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego siódmego roku o godzinie piętnastej stawili się w kancelarji parafji Świętej Katarzyny w Zgierzu pełnoletni świadkowie: Wacław Boretti zamieszkały w Kochanówce i Euzebiusz Miller zamieszkały w Zgierzu i oświadczyli, że dnia siódmego sierpnia roku bieżącego o godzinie szesnastej zmarł w Zgierzu, Konstantynowska 6, Stefan Kazimierz Szypowski w wieku lat sześćdziesiąt siedem urodzony w Janowie Lubelskim 2.9.1869 r. zamieszkały w Zgierzu, przynależny do gminy Zgierz, syn Juljana i Antoniny z Pikulskich. Zostawił owdowiałą żonę Germanę z Kałuskich, leśniczy.

Akt ten został stawającym przeczytany, przyjęty i podpisany.

 

Urzędnik Stanu Cywilnego, Ksiądz  (-) A. Roszkowski

Świadkowie:   (-) W.Boretti          (-) E.Miller

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Zamościu,

- Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi,