Urodził się: 12 grudnia 1870 roku (poniedziałek) w Oryszczach

                         (par. Łokacze, gm. Chorów, pow. horochowski)

Rodzice:

- Jan Józef Liszewski (1816-?)

- Antonina Antonowicz (1845-1901)

 

Rodzeństwo: ()

- Leonard (?)

- Jan Bolesław (1851-?)

- Waleria Jadwiga (1868-?)

- Zofia (1873-?)

 

Żona:

- Kazimiera Szypowska (1872-1963)

 

Ślub: 11 maja 1893 roku (czwartek) w Kościele pw. Wniebowzięcia

            Panny Maryi w Biłgoraju   (miasto powiatowe)

Dzieci: (3)

- Modesta Antonina (1894-1968)

- Tomasz (1901-1959)

- Marianna (?)

 

Zmarł: (?) 1940 roku w

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1871,

Kościół Parafialny Św. Antoniego Padewskiego w Łokaczach, Dekanat Horochowski, Diecezja Łucka

Księga Chrztów, tom , strona , numer aktu 28

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1893, 11 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Panny Maryi w Biłgoraju

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 72, numer aktu 14

 

Działo się w mieście Biłgoraj dwudziestego dziewiątego Kwietnia / jedenastego Maja Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Antoniego Gryblewskiego organisty lat pięćdziesiąt siedem mającego i Mikołaja Sarzyńskiego pisarza lat pięćdziesiąt siedem mającego, zamieszkałych w Biłgoraju, dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stanisławem Mikołajem Liszewskim kawalerem lat dwadzieścia dwa mającym urodzonym we wsi Oryszczach a zamieszkałym w Biłgoraju synem niegdy Jana i Antoniny z domu Antonowicz i Kazimierą Szypowską panną lat dwadzieścia mającą urodzoną w miesie Lublinie a zamieszkałą w Biłgoraju córką Juliana i Antoniny z domu Pikulskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach dwudziestego ósmego Marca / dziewiatego Kwietnia, czwartego / szesnastego i jedenastego / dwudziestego trzeciego Kwietnia bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej niezawarli. Pozwolenie rodziców panny młodej nastąpiło ustnie. Akt ten nowozaslubionym i świadkom przeczytany. Nami i nimi podpisany został.

 

         (-) Ksiądz Wysocki Administrator Parafii

 

                (-) Antoni Gryblewski                    (-) Mikołaj Sarzyński

 

(-) Stanisław Liszewski         (-) Kazimiera Szypowska

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Zamościu,