Urodziła się: 25 grudnia 1872 roku (środa) w Lublinie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Julian Dezyderiusz Szypowski (1840-1913)

- Antonina Pikulska (1845-1920)

 

Rodzeństwo: (6)

- Karol Boromeusz Andrzej (1867-?)

- Stefan Kazimierz (1869-1937)

- Antoni Hubert (1871-1871)

- Marianna (1875-1876)

- Leokadia (1878-1955)

- Juliusz Stanisław (1880-1945)

 

Mąż:

- Stanisław Mikołaj Liszewski (1870-1940)

 

Ślub: 11 maja 1893 roku (czwartek) w Kościele pw. Wniebowzięcia

            Panny Maryi w Biłgoraju   (miasto powiatowe)

Dzieci: (3)

- Modesta Antonina (1894-1968)

- Tomasz (1901-1959)

- Marianna (?)

 

Zmarła: 11 sierpnia 1963 roku (niedziela) w Józefowie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Józefowie

 

Czwarte dziecko Juliana i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   zapis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1893, 11 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Panny Maryi w Biłgoraju

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 72, numer aktu 14

 

Działo się w mieście Biłgoraj dwudziestego dziewiątego Kwietnia / jedenastego Maja Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Antoniego Gryblewskiego organisty lat pięćdziesiąt siedem mającego i Mikołaja Sarzyńskiego pisarza lat pięćdziesiąt siedem mającego, zamieszkałych w Biłgoraju, dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stanisławem Mikołajem Liszewskim kawalerem lat dwadzieścia dwa mającym urodzonym we wsi Oryszczach a zamieszkałym w Biłgoraju synem niegdy Jana i Antoniny z domu Antonowicz i Kazimierą Szypowską panną lat dwadzieścia mającą urodzoną w miesie Lublinie a zamieszkałą w Biłgoraju córką Juliana i Antoniny z domu Pikulskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach dwudziestego ósmego Marca / dziewiatego Kwietnia, czwartego / szesnastego i jedenastego / dwudziestego trzeciego Kwietnia bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej niezawarli. Pozwolenie rodziców panny młodej nastąpiło ustnie. Akt ten nowozaslubionym i świadkom przeczytany. Nami i nimi podpisany został.

 

         (-) Ksiądz Wysocki Administrator Parafii

 

                (-) Antoni Gryblewski                    (-) Mikołaj Sarzyński

 

(-) Stanisław Liszewski         (-) Kazimiera Szypowska

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Zamościu,