Urodziła się: 24 lutego 1878 roku (niedziela) w Janowie Lubelskim

                            (par. Janów, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Julian Dezyderiusz Szypowski (1840-1913)

- Antonina Pikulska (1845-1920)

 

Rodzeństwo: (6)

- Karol Boromeusz Andrzej (1867-?)

- Stefan Kazimierz (1869-1937)

- Antoni Hubert (1871-1871)

- Kazimiera (1872-1963)

- Marianna (1875-1876)

- Juliusz Stanisław (1880-1945)

 

Panna

 

Zmarła: (?) 1955 roku w Zgierzu

                  

Pochowana: na Cmentarzu w Liskowie

                           (wieś gminna, pow. kaliski) 

 

? dziecko Juliana i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1891, 11 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. w Janowie Lubelskim

Księga Chrztów, Tom z roku 1891, strona , numer aktu 442

 

Odbyło się w mieście Janowie Dwudziestego dziewiątego Czerwca / jedenastego Lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Julian Szypowski Urzędnik Magistratu Miejskiego w Janowie zamieszkały w mieście Janowie pięćdziesiąt lat liczący w obecności Michała Staniszewskiego Urzędnik Magistratu pięćdziesiąt lat i Modesta Melechowicza Urzędnika Zarządu obwodu Janowskiego czterdzieści lat mających obydwóch zamieszkałych w mieście Janowie i przedstawił nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w tym mieście, Dwunastego / Dwudziestego czwartego Lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie czwartej po południu z prawomocnej jego małżonki Antoniny z Pikulskich czterdzieści cztery lata mającej. Niemowlęciu temu przy Crzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Leokadya a podającymi go byli: Michał Staniszewski i Klotylda Adamowska. Akt ten opóźniony został z powodu zatrudnienia ojca, stawającym i świadkom przeczytany, z Nami i Nimi podpisany został. 

                                                                    (-) Ksiądz nieczytelnie

 

(-) Julian Szypowski Ojciec            (-) M.Melechowicz

                                                           (-) Michał Staniszewski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Kielcach o/Sandomierz,