Urodził się: 11 kwietnia 1880 roku (niedziela) w Janowie Lubelskim

                         (par. Janów, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Julian Dezyderiusz Szypowski (1840-1913)

- Antonina Pikulska (1845-1920)

 

Rodzeństwo: (6)

- Karol Boromeusz Andrzej (1867-?)

- Stefan Kazimierz (1869-1937)

- Antoni Hubert (1871-1871)

- Kazimiera (1872-1963)

- Marianna (1875-1876)

- Leokadia (1878-1955)

 

Kawaler

 

Zmarł: (?) 1945 roku w Liskowie

               (wieś gminna, pow. kaliski) 

Pochowany: na Cmentarzu w Liskowie

 

? dziecko Juliana i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1891, 11 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. w Janowie Lubelskim

Księga Chrztów, Tom z roku 1891, strona , numer aktu 443

 

Odbyło się w mieście Janowie Dwudziestego dziewiątego Czerwca / jedenastego Lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Julian Szypowski Urzędnik Magistratu Miejskiego w Janowie zamieszkały w mieście Janowie pięćdziesiąt lat liczący w obecności Modesta Melechowicza Urzędnika Zarządu obwodu Janowskiego czterdzieści lati Michała Staniszewskiego Urzędnika Magistratu pięćdziesiąt lat mających obydwóch zamieszkałych w mieście Janowie i przedstawił nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w tym mieście, Trzydziestego Marca / Jedenastego Kwietnia Tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie dziewiątej po południu z prawomocnej jego małżonki Antoniny z Pikulskich czterdzieści cztery lata mającej. Niemowlęciu temu przy Crzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Juliusz Stanisław a podającymi go byli: Modest Melechowicz i Kazimiera Szypowska. Akt ten opóźniony został z powodu zatrudnienia ojca, stawającym i świadkom przeczytany, z Nami i Nimi podpisany został. 

                                                                    (-) Ksiądz nieczytelnie

 

(-) Julian Szypowski Ojciec            (-) M.Melechowicz

                                                           (-) Michał Staniszewski

                                                        

 

Do roku 1897 mieszkał przy rodzicach w Lublinie, tamże skończył 4 klasy gimnazjum.

 

W roku 1897 przeniósł się z całą rodziną do Warszawy, dla polepszenia warunków materialnych. W Warszawie uczęszczał przez 3 lata do Szkoły Muzycznej przy Towarzystwie Muzycznym Warszawskim. Następnie wstąpił do Konserwatorium Muzycznego, które ukończył w 1904 roku.

 

W latach 1904-1906 odbywał służbę wojskową jako kapelmistrz w Moskwie.

 

W 1906 roku objął posadę kierownika orkiestry i chórów w Liskowie, gdzie pozostawał na tym stanowisku do roku 1918, zamieszkując wraz z rodzicami w "organistówce".

W tym czasie był także organistą w Parafialnym Kościele za czasów znanego w całej Polsce do dzisiaj Ks. Wacława Blizińskiego.

 

W czasie pobytu w Liskowie mógł się zająć swoimi  pasjami, myślistwem i jaździectwem konnym. Posiadał parę koni do wyjazdów głównie na polowania wraz z rasowymi psami myśliwskimi na pobliskie podmokłe i torfowe tereny Lubienia.

Stajnia znajdowała się w bliskości bo w zabudowaniach gospodarstwa pomocniczego plebanii.

 

Pomiędzy 1918, a 1920 rokiem był nadleśniczym lasów miejskich w Zgierzu.

 

Ponownie od roku 1921 po śmierci matki w Zgierzu, powrócił do Liskowa, aby znów objąć posadę kierownika orkiestry i chórów, którą pełnił do emerytury.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Kielcach o/Sandomierz,