Urodziła się: ok. 1842 roku [1] w Stojeszynie

                           (par. Potok Wielki, gm. Modliborzyce, pow. janowski) Rodzice:

- Antoni Pikulski (?)

- Marianna Szygalska (1811-1872)

 

Rodzeństwo: ()

- Stefan (1831-1897)

- Antonina (1845-1920)

 

Mąż:

- Ludwik Biedrzycki (1841-1894)

 

Ślub: 19 lutego 1870 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

             Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Dzieci: (?)

- Maria (1871-1872)

- Ludwika Stefania (1872-1949)

- Ignacy (1874-1942)

- Helena (1875-1876)

- Antoni (1875-1876)

- Zofia (1877-1930)

- Marianna (1879-?)

- Władysław (1883-?)

 

Zmarła: 25 maja 1910 roku (środa) w Lubartowie

                  (miasto powiatowe)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny [2]

 

 

Rok 1870, 19 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Ślubów, Tom z lat 1870, strona , numer aktu 25

 

Działo się w Mieście Janowie siódmego / dziewiętnastego Lutego tysiąc osiemset siedemdziesiatego roku o godzinie siódmej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Juliana Szypowskiego lat trzydzieści i Kornela Dzieduszyckiego lat trzydzieści sześć mających, obydwaj kanceliści  Sądu Okręgowego w Janowie, zamieszkałych w mieście Janowie, dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Ludwikiem Biedrzyckim kawalerem, kancelistą Sądu Okręgowego, zamieszkałym w mieście Janowie lat dwadzieścia osiem mającym urodzonym we wsi Surchowie powiatu Krasnostawskiego synem Jgnacego i Rozalii z Bojarskich zamieszkałych we wsi Surchowie i Florentyną Marianną dwojga imion Pikulską panną urodzona we wsi Stojeszyn córką zmarłego Antoniego i żyjącej żony jego Marianny z Szygalskich lat dwadzieścia osiem majacej, zostajacej przy matce w mieście Janowie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach osiemnastym / trzydziestym Stycznia, dwudziestym piątym Stycznia / szóstego Lutego i pierwszego / trzynastego Lutego bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten nowozaslubionym i świadkom przeczytany. Nami i nimi podpisany został—

                         (-) Ksiądz Leonard Puczkowski Wikariusz J.P. utrzymujący A.S.C

              (-) Nowozaslubiony Ludwik Biedrzycki 

               (-) Nowo zaślubiona Florentyna z Pikulskich

                                                                                                 Biedrzycka

       (-) Julian Szypowski Świadek

 

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

 [1] - rok urodzenia wyliczony na podstawie wieku panny młodej podanego w akcie ślubu,

 [2] - Archiwum Państwowe w Lublinie,