Urodziła się: ok. 1811 roku [1] w

 

Rodzice:

- Szygalski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż:

- Antoni Pikulski (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Stefan (1833-1897)

- Florentyna Marianna (1842-1910)

- Antonina (1845-1920)

 

Zmarła: 18 grudnia 1872 roku (środa) w Janowie Lubelskim

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1872, 19 Grudnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Zgonów, Tom z lat 1872, strona 223, numer aktu 645

 

Działo się w Mieście Janowie dnia Siódmego Dziewiętnastego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Andrzej Kras lat pięćdziesiąt i Andrzej Dworak lat trzydzieści osiem mający, obydwaj zamieszkali w mieście Janowie, i oznajmili Nam, że w dniu wczorajszym o godzienie jedenastej po południu umarła Marianna z Szygalskich Pikulska wdowa przebywajaca u rodziny w mieście Janowie miejsce urodzenia niznane lat sześćdziesiąt jeden mająca córka rodziców nieznanych. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Marianny. Akt ten przeczytany stawajacym, którzy są niepiśmienni tylko Nami podpisany został.

 

                                                       (-) Ks. Franciszek Tomaszewski  Urzędnik S.C.

 

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok urodzenia wyliczony na podstawie podanego  w akcie zgonu wieku zmarłej,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,