Urodził się: 11 marca 1894 roku (niedziela) w Warszawie

                          (chrzczony par. pw. Św. Barbary)

Rodzice:

- Karol Boromeusz Andrzej Szypowski (1867-?)

- Maria Ożóg (1872-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Kolumba Wanda (1891-?)

- Nela (?)

- Hela (?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Karola i Marii.