Urodziła się: 17 września 1891 roku (czwartek) we wsi Sól

                            (par. Janów, wieś gminna, pow. biłgorajski)

Rodzice:

- Karol Boromeusz Andrzej Szypowski (1867-?)

- Maria Ożóg (1872-?)

 

Rodzeństwo: (3)

- Antoni Bogumił (1894-?)

- Nela (?)

- Hela (?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Karola i Marii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1891, 11 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Chrztów, Tom z roku 1891, strona , numer aktu 649

 

Odbyło się w mieście Janowie Dwudziestego dziewiątego Września / jedenastego Października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się osobiście Karol Andrzej dwóch imion Szypowski Urzędnik Zamojskiej Ordynacji zamieszkały w Soli dwadzieścia cztery lat mający w obecności Władysława Ożoga Sekretarza Wójta Gminy Polichno zamieszkały w Polichnie trzydzieści osiem lat mającego i Stefana Szypowskiego urzędnika Magistratu w Biłgoraju i w tym mieście zamieszkałego dwadziesicia dwa lata mającego i  przedstawił nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Soli, piątego / siedemnastego Września bieżącego roku o godzinie drugiej po południu z prawomocnej jego małżonki Marii z Ożogów Osiemnaście lat mającej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Kolumba Wanda, a podającymi go byli: Władysław Ożog i Aleksandra Chibner, Stefan Szypowskii Maria Laureńska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, z Nami i Nimi podpisany został.

(-) Ojciec Karol Andrzej Szypowski            (-) Ksiądz

 

(-) Świadek Władysław Ożóg           (-) Stefan Szypowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Kielcach o/Sandomierz,