Urodził się: 23 grudnia 1850 roku (poniedziałek) w Warszawie

                        (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Michał Zacharjasz Gajewski (1819-1851)

- Ludwika Joanna Boretti (1826-1851)

 

Rodzeństwo: brak

 

Kawaler

 

Zmarł: 10 sierpnia 1868 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne i jedyne dziecko Michała i Ludwiki.