Urodził się: 12 września 1819 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Józef Gajewski (1778-1831)

- Marianna Szymańska (1791-1850)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1812-?)

- Stanisław Jan (1814-?)

- Juliusz Józef (1824-?)

- Antoni Jan (1825-1832)

- Teresa Jadwiga (1828-1829)

 

Żona:

- Ludwika Joanna Boretti (1826-1851)

 

Ślub: 9 lutego 1850 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            Apostoła w Warszawie

Dzieci: (1)

- Adam Wiktor (1850-1868)

 

Zmarł: 29 kwietnia 1851 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

 

? dziecko Józefa i Maryanny.

 

Rytownik i rysownik.

 

Pod kierunkiem Karola Mintera wykształcił się jako sztycharz map. Był jedynym jego polskim współpracownikiem w pracach nad rytowaniem Karty topograficznej Królestwa Polskiego, wykonanej przez Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, a wydanej w roku 1843.

 

Później był współpracownikiem pracowni litograficznej Jerzego Egloffa w Warszawie.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1850, 9 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1850, strona 462, numer 60

 

Działo się w Warszawie dnia Dziewiatego Lutego Tysiąc ośmset pięćdziesiątego roku o godzinie szóstej z południa. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków, Karola Bajer i Józefa Boretti Obywateli Pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Michałem Zacharyaszem dwóch imion Gajewskim Młodzianem Artystą Rytownikiem, urodzonym w Warszawie, synem niegdy Józefa Ślusarza i żyjącej Maryanny z Szymanowskich Małżonków Gajewskich, lat trzydzieści liczącym przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą Czterysta siedmdziesiąt dwa w Warszawie zamieszkałym, a Ludwiką Joanną Boretti Panną przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie, córką niegdy Felixa Budowniczego i Anny z Hauschildów Małżonków Boretti, lat dwadzieścia trzy liczącą, przy Ulicy Niecałej, pod liczbą sześćset czternaście litera H, w tutejszej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzynastym, dwudziestymi dwudziestym siódmym Stycznia roku bieżącego w Parafii tutejszej. - Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaja iż niezawarli umowy przedślubnej. - Obrząd ten Religijny dopełnionym został przez Xiędza Kazimierza Wnorowskiego Prefekta Akademi Duchownej Warszawskiej w przytomności niżej podpisanego Proboszcza.- Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

(-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

(-) Michał Gajewski            (-) Ludwika Boretti

(-) Karol Beyer                     (-) Józef Boretti

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

Nekrolog: [2]

 

 

Michał GAJEWSKI
rytownik; zm. 29 IV 1851 przeżywszy lat 31, eksp. 1 V 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 V 1851 w kośc. Reformatów, zapr. familia

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 114/1851 z dnia 30 kwietnia,

          (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

[2] - info o nabożeństwie żałobnym "Kurier Warszawski" nr 124/1851 z dnia 11 maja,

          (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Polski Słownik Biograficzny, Tom VII, str. 216, Kraków 1948-1958,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,