Urodził się: 29 kwietnia 1822 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczony par. pw. Św. )

Rodzice:

- Jakób Ignacy Schamel (1790-1925)

- Barbara Dorota Rebandel (1796-?)

przyrodnie w pierwszego małżeństwa ojca: (3)

- Urszula Anna (1816-?)

- Monika Zofia (1818-1905)

- Ludwika Helena (1819-1822)

rodzone: (4)

- Emilia Aleksandra (1822-?)

- Emilia Felicjanna (1823-?)

- Anatolia Henrieta (1824-1851)

- Paulina Helena (1826-1827)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: (8)

- Dominik Ludwik Hauszyld (1827-?)

- Józef Jan Hauszyld (1828-?)

- Helena Wiktoria Hauszyld (1829-?)

- Julianna Ewa Hauszyld (1829-1893)

- Wanda Maria Hauszyld (1831-1865)

- Antoni Jan Hauszyld (1832-?)

- Emma Hauszyld (1837-1920)

- Teofila Hauszyld (1837-?)

 

Zmarł: 4 marca 1822 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Piąte dziecko Jakóba, a drugie Barbary, bliźniak z Emilią Aleksandrą.