Urodziła się: 21 października 1816 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Jakób Ignacy Schamel (1790-1925)

- Józefa Franck (1799-1820)

 

Rodzeństwo: (6)

rodzone: (2)

- Monika Zofia (1818-1905)

- Ludwika Helena (1819-1822)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (5)

- Emilia Aleksandra (1822-?)

- Emilian (1822-1822)

- Emilia Felicjanna (1823-?)

- Anatolia Henrieta (1824-1851)

- Paulina Helena (1826-1827)

 

Mąż:

- Jan Krzysztof Haushild (1802-1855)

 

Ślub: 30 kwietnia 1836 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Klemensa

            w Nadarzynie   (gm. Młochów, pow. grodziski)

Dzieci: (?)

- Władysław (1837-1849)

- Izabella (1840-1923)

- Natalia Celestyna (1842-1933)

- Karolina Zofia (1855-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jakóba i Józefy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny:  str. 1 ,  str. 2

 

 

Rok 1836, 30 kwietnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Klemensa w Nadarzynie

Księga Ślubów, Tom z roku 1836, strona 68, numer aktu 16

 

Działo się Mieście Nadarzynie dnia Trzydziestego Kwietnia Tysiąc Osmset Trzydziestego Szóstego roku, o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków, Wielmożnego Józefa Hauszylda Obywatela w Mieście Stołecznym Warszawie Zamieszkałego przy Ulicy Piwney pod Numerem Dziewięćdziesiąt piątym, lat Sześćdziesiąt Ośm mającego Oyca Rodzonego niżey wymienionego dwóch Jmion Krzysztofa Jana Hauszylda i Wielmożnego Bogumiła Gastel Archiwisty Jeneralnego w Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy przy Ulicy ŚwiętoJańskiey pod Numerem trzydziestym w Warszawie Zamieszkałego, lat Czterdzieści dziewięć maiącego, Głównego Opiekuna Aktem Rady Familijney pod dniem Dwudziestym trzecim Marca roku bieżącego w Sądzie Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału Trzeciego upoważnionego niżey wymienioney nieletniey dwóch Jmion Anny Urszuli Schamel; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między dwóch Jmion Krzysztofem Janem Hauszyldem Wyznania Ewangelicko Augsburskiego, Obywatelem Miasta Warszawy tamże zamieszkałym, rozwiedzionym z Małżonką Rozalią z Polakowskich pierwszego Ślubu Jachowiczową w Warszawie Zamieszkałą. Z mocy Wyroku Prawomocnego Zapadłego w Trybunale Województwa Mazowieckiego w dniu Dziewietnastym Lutego Tysiąc Ośmset Trzydziestego roku, i w dniu Dwudziestym Siódmym Marca Tysiąc Ośmset Trzydziestego piątego roku przez Prokuratora Krokowskiego Zaakceptowanego i Ogłoszonego Stronom rozwiedzionym; urodzonym w Mieście Warszawie z Józefa i Joanny Małżonków Hauszyldów tamże Zamieszkałych, lat Trzydziesty Czwarty podług Metryki wyiętey z Ksiąg Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego Świetego Jana maiącym: a Panną dwóch Jmion Anną Urszulą Schamel, Córką dwóch Jmion Jakóba Jgnacego w Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestym piątym i Józefy z Franków w Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestym Małżonków Schamelów Oboyga w Warszawie Zmarłych, iak Depultury przez Sąd Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału Trzeciego wydane Urzędowym wypisem przekonywaią, lat Dwudziesty podług Metryki urodzenia wypisem przez Sąd Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału trzeciego Urzedownie wydanym maiąca, w Warszawie zrodzoną, i przy Wielmożnych Antonim i Barabarą Hauszyldach Posesorach Wsi Derdy ciągle Zostajacą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach trzecim, Dziesiatym i Siedemnastym kwietnia roku bieżącego w Parafij Nadarzyńskiej, ze strony Zaś Pana Młodego w dniach Dziesiątym, Siedemnastym i Dwudziestym Czwartym Kwietnia roku bieżącego w Gminie Wyznania Ewangelicko Augsburskiego w Warszawie podług wydanego Urzędownie Świadectwa, iako tez Zezwolenie Obecnego Aktowi Małżeństwa z mocy upoważnienia Rady Familijney Wielmożnego Bogumiła Gastel Głównego Opiekuna. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi Oświadczaią, iż nie zawarli umowy przed ślubney. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas, Stawających i Świadów podpisany Został. — X. Woyciech Głuchowski K.Ł.U.S.C.K.Par. Nadarzyńskiej

 

(-) Krzysztof Jan Hauszyld

(-) Anna Urszula z Szamelów Hauszyld

(-) Bogumił Gastel  Jako Opiekun Sądowy

(-) Józef Hauschild

(-) Antoni Hauszyldt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,