Urodziła się: 28 maja 1869 roku (piątek) w Janowie Lubelskim

                           (par. Janów, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Henryk Piotr Ignacy Kałuski (1830-1901)

- Kassylda Przecławska (1833-1883)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Julianna Joanna (1862-1878)

- Edmund (1865-1892)

- Henryk Kassyan Jan (1866-1867)

- Kazimiera (1868-?)

- Feliks (1870-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Stefan Marian (1891-?)

 

Mąż:

- Stefan Kazimierz Szypowski (1869-1937)

 

Ślub: 8 stycznia 1893 roku (niedziela) w Kościele pw. Wniebowzięcia

            Panny Maryi w Biłgoraju  (miasto powiatowe)

Dzieci: (5)

- Gabriela Stefania (1894-1974)

- Julia Teodora (1895-1896)

- Antonina Matylda (1897-1988)

- Janina Kazimiera (1900-1987)

- Tadeusz Szymon (1901-1979)

 

Zmarła: 1 kwietnia 1967 roku (sobota) w Zgierzu

 

Pochowana: na Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           kw. 11, rząd I, p. 9/10  - grób rodzinny

 

Piąte dziecko Henryka i Kassyldy.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1893, 8 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 59, numer aktu 1

 

Działo się w Mieście Biłgoraj dwudziestego siódmego Grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku / ósmego Stycznia tysiąć osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Franciszka Głowackiego lat dwadzieścia cztery i Antoniego Gryblewskiego organisty lat pięćdziesiąt osiem mających, zamieszkałych w Biłgoraju, dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stefanem Kazimierzem Szypowskim kawalerem lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym w mieście Janowie a zamieszkałym w Biłgoraju synem Juliana i Antoniny z domu Pikulskiej i Germaną Feliksą Teodozją Kałuską panną lat dwadzieścia trzy mającą urodzoną w Janowie a zamieszkałą w Biłgoraju córką Henryka i zmarłej Kasyldy z domu Przecławskiej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach jedenastym / dwudziestym trzecim, osiemnastym / trzydziestym października i dwudziestym piątym października / szóstym listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiatym drugim roku. Nowozaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten nowozaslubionym i świadkom przeczytany. Nami i nimi podpisany został.

 

         (-) Ks podpis nieczytelny

              (-) Antoni Gryblewski

 

(-) Franciszek Głowacki świadek

(-) Nowozaślubiony Stefan Szypowski        

                                         (-) Germana z Kałuskich

                                                                    Szypowska Nowozaślubiona

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Zamościu,

- Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi,