Urodziła się: 14 marca 1897 roku (niedziela) w Hucie Krzeszowskiej

                            (par. i gm. Huta Krzeszowska , pow. biłgorajski)

Rodzice:

- Stefan Kazimierz Szypowski (1869-1937)

- Germania Feliksa Teodozja Kałuska (1869-1967)

 

Rodzeństwo: (4)

- Gabriela Stefania (1894-1974)

- Julia Teodora (1895-1896)

- Janina Kazimiera (1900-1987)

- Tadeusz Szymon (1901-1979)

 

Mąż:

- Wacław Boretti (1891-1962)

 

Ślub: 28 marca 1921 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

            Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Dzieci: (2)

- Halina "czarna" (1922-2004)

- Wiesław Wacław (1925-2010)

 

Zmarła: 18 lutego 1988 roku (wtorek) w Łodzi

 

Pochowana: na Cmentarzu Św. Józefa w Łodzi

                           - w grobowcu rodzinny ( kw. 24, l. 7, gr. 2 )

 

Trzecie dziecko Stefana i Germanii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1897, 19 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej

Księga Chrztów, Tom z roku 1897, strona 218, numer aktu 64

 

Odbyło się we wsi Huta Krzeszowska siódmego / dziewiętnastego kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o pierwszej godzinie po południu. Stawił się osobiście Stefan Szypowski dwudziesto ośmio letni, Nadleśniczy zamieszkujący we wsi Huta Krzeszowska w obecności Kurzanowskiego trzydziesto dziewięcio letniego służącego Kościelnego i Tryki ze wsi Maziarni i przedstawił Nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w tejże wsi, drugiego / czternastego marca bieżącego roku o dziesiątej godzinie rano z prawomocnej jego żony Giermany z Kałuskich dwudziesto ośmio letniej. Niemowlęciu temu przy świętym chrzcie odprawionym dzisiaj nadano imiona Antonina Matylda, a podającymi go byli Karol Szypowski i Klementyna Kałuska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, a ponieważ oni niepiśmienni z Nami i Ojcem podpisany.

 

(-) Ojciec Stefan Szypowski            (-) Ksiądz Leonard Puczkowski

                                                        

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1921, 28 marca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom z roku 1921, strona 121, numer aktu 50

 

Zgierz. Boretti Wacław z Antoniną Matyldą Szypowską.

 

Działo się w mieście Zgierzu dnia dwudziestego ósmego Marca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku, o godzinie drugiej popołudniu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków: Karola Szypowskiego, lat pięćdziesiąt trzy i Alfonsa Borettiego, lat trzydzieści siedem mających, zamieszkałych w Zgierzu w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między: Wacławem Boretti, kawalerem, synem Wincentego i Anastazji z Tworkowskich, małżonków Boretti, zamieszkałych w Miechowie ziemi Kieleckiej, urodzonym w Kaliszu, Administratorem w majątku parafji Kazimierz powiatu Łódzkiego, lat dwadzieścia dziewięć mającym i Antoniną Matyldą Szypowską, panną, córką Stefana i Giermany z Kałuskich, małżonków Szypowskich, zamieszkałych w Zgierzu, urodzoną w Hucie Krzeszowskiej, ziemi Lubelskiej i w Zgierzu zamieszkałą przy rodzicach, lat dwadzieścia dwa mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, ogłoszone w parafjalnych Kościołach, Zgierskim i Kazimierskim; dwunastego, dziewiętnastego i dwudziestego szóstego grudnia, roku zeszłego w Zgierzu zaś szóstego, trzynastego i dwudziestego Marca roku bieżącego. Małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Obrzędu religijnego dopełnił Ksiądz Kazimierz Zasiedliński Wikariusz Parafji Zgierskiej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.

 

                                                                              (-) Ks. K.Zasiedliński

(-) Wacław Boretti         (-) Antonina Matylda Szypowska

(-) K. Szypowski              (-) A.Boretti

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:      dublikat USC

 

 

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

 

Województwo Łódzkie

URZĄD STANU CYWILNEGO w Dzielnicy Łódź-Widzew

 

Odpis skrócony aktu zgonu

 

I. DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZMARŁEJ:

1. Nazwisko                            Boretti

2. Imię (Imiona)                 Antonina Matylda

3. Nazwisko rodowe           Szypowska

4. Stan cywilny                     wdowa

5. Data urodzenia               14 marca 1897 r.

6. Miejsce urodzenia          Huta Krzeszowska

7. Miejsce zamieszkania   Łódź,  Przybyszewskiego 255

 

II. DANE DOTYCZĄCE  DATY i MIEJSCA ZGONU:

1. Data  18 lutego tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego

2. Miejsce                                Łódź

 

III. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA OSOBY ZMARŁEJ:

1. Nazwisko                   Boretti

2. Imię                             Wacław

3. Nazwisko rodowe   Boretti

 

IV. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW OSOBY ZMARŁEJ:

Ojciec:     Stefan Szypowski

Matka:     Germana brak danych (nazwiska)

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej,

- Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi,