Urodziła się: 6 czerwca 1900 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Narodzenia Panny Maryi)

Rodzice:

- Stefan Kazimierz Szypowski (1869-1937)

- Germania Feliksa Teodozja Kałuska (1869-1967)

 

Rodzeństwo: (4)

- Gabriela Stefania (1894-1974)

- Julia Teodora (1895-1896)

- Antonina Matylda (1897-1988)

- Tadeusz Szymon (1901-1979)

 

Mąż:

- Euzebiusz Miller (1894-1966)

 

Ślub: 4 czerwca 1922 roku (środa) w Kościele pw. Św. Katarzyny

            Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Dzieci: (2)

- Zofia (1925-1990)

- Witold Jan (1927-1999)

 

Zmarła: 17 października 1987 roku (sobota) w Zgierzu

 

Pochowana: na Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           kw. 11, rząd I, p. 9/10   - w grobie rodzinnym

 

Czwarte dziecko Stefana i Germanii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1922, 14 czerwca (środa)

Kościół Parafialny Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom z roku 1922, strona 246, numer 80

 

Ozorków. Miller Euzebjusz i Janina Szypowska

Działo się w mieście Zgierzu dnia czwartego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu.Wiadomo czyniemy że w obecności świadków Romana Konopskiego lat trzydzieści urzędnika i Wacława Boretti lat trzydzieści geometry zamieszkałych w Zgierzu, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między Euzebiuszem Millerem, kawalerem synem Bernarda i Juljanny z Szubertów małżonków Millerów, zamieszkałych w Ozorkowie, tu urodzonym i zamieszkałym kupcem lat dwadzieścia siedem mającym i Janiną Szypowską panną córką Stefana i Germany z Kałuskich małżonków Szypowskich, zamieszkałych w Zgierzu, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą przy rodzicach lat dwadzieścia jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w Zgierskim i Ozorkowskim kościołach parafijalnych. Małżonkowie teraz oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Kazimierz Świetliński Wikariusz parafji zgierskiej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.

 

                                                                   (-) Ks. Skowroński

(-) E. Miller         (-) J. Szypowska

(-) R. Konopski    (-) W.Boretti

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi,