Urodziła się: 26 maja 1820 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giuseppe "Józef" Boretti (1746-1849)

- Barbara H'Rynkiewicz (1773-1837)

 

Rodzeństwo: (9)

- Wiktoria Marianna (1794-1798)

- Feliks Jan Maria (1798-1847)

- Elżbieta Katarzyna (1800-1871)

- Marianna Apollonia (1804-1870)

- Wojciech Kajetan (1806-?)

- Izabella Augusta (1808-1892)

- Petronella (1810-1840)

- Aniela Józefa (1813-?)

- Józef Antoni Julian (1817-1818)

 

Mąż:

- Kazimierz Karpowicz (1803-1876)

 

Ślub: 3 listopada 1839 roku (niedziela) w Kościele pw. Panny Maryi             w Warszawie

Dzieci: (6)

- Wenancya Teodozya (1843-1844)

- Czesław Bonawentura (1848-1876)

- Aleksandra (?)

- Kamila (?)

- Ludwik (?)

- Jan Gwalbert Wincenty (1859-1860)

 

Zmarła: 27 czerwca 1865 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu

 

Dziewiąte dziecko Giuseppego i Barbary.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1820, 4 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1817-1822, strona 272, numer aku 322

 

Jak wyżej wymieniony (Jaśnieoświecony Wielebny Ignacy Czyżewski ) ochrzcił dziecko urodzone dnia 26 maja z ulicy Kanonia numer 87, tymi imionami Joanna Józefa córkę Józefa Boretti i Barbary z Rynkiewiczów, prawnie poślubionych. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Michiewski, Józefa Fiorentina.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1839, 3 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1839, strona 649, numer aktu 177

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia trzeciego Listopada Tysięcznego Osiemsetnego trzydziestego dziewiątego roku, o godzinie trzy kwadranse na siódmą po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Leonarda Maringe Obywatela Właściciela w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedm zamieszkałego, lat pięćdziesiąt cztery liczącego, i Franciszka Baranowskiego Urzędnika z Rady Administracyjnej Królestwa w Warszawie przy Ulicy Nowomiejskiej pod liczbą sto sześćdziesiąt zamieszkałego, lat trzydzieści jeden mającego: Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Kazimierzem Karpowiczem Kawalerem aptekarzem w Mieście Strykowie Obwodzie Rawskim zamieszkałym, urodzonym w Mieście Szczuczynie Obwodzie Augustowskim z Donatego i Rozalii z Pożarskich Małżonków Karpowiczów, nieżyjących, niegdyś w mieście Szczuczynie zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a Józefą Boretti Panną przy Ojcu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc ośmset sześćdziesiąt cztery w Parafii tutejszej zamieszkałą, urodzoną w Mieście Warszawie w Parafii Św. Jana z Józefa i Barbary z Ronkiewiczów Małżonków Boretti, matki nieżyjącej, ojca żyjącego w Mieście Warszawie zamieszkałego, lat dziewiętnaście liczącej.- Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szóstym, trzynastym i dwudziestym Października roku bieżącego w Parafii tutejszej, w dniach zaś trzynastym, dwudziestym i dwudziestym siódmym Października roku bieżącego w Parafi Strykowskiej. Jako też pozwolenie ustne obecnego Ojca ze strony nowozaślubionej udzielonem zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym, Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany przez Nas, nowozaślubionych, Ojca nowozaślubionej i Świadków podpisany został. —  

                                                                                       (-) Xiądz Antoni Kotowski Dziekan Metropolitalny Warszawski Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie

 

(-) Kazimierz Karpowicz  (-) Józefa Boretti   (-) Giuseppe Boretti

(-) Leonard Maringe

(-) Franciszek Baranowski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1865, 27 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1863-1866, strona 99, numer aktu 296

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Czerwca Tysiąc osmset sześćdziesiąt piątego Roku o godzinie czwartej z południa. Stawili się Kazimierz Karpowicz Obywatel mąż zmarłej i Mieczysław Mierzewski podobnie Obywatel pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu dzisiejszym o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Maryenstat pod liczbą dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osim umarła Józefa Karpowicz przy Mężu swym wyżej wymienionym pozostająca lat czterdzieści pięć żyjąca urodzona w Warszawie z niegdy Józefa Boretti i Barbary z Rynkiewiczów Małżonków Zostawiwszy po sobie owdowiałego męża  Kazimierza Karpowicza. Przekonawszy się o zejściu Józefy Karpowicz Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas i stawających.

 

(-) Kazimierz Karpowicz       (-) Mieczysław Mierzewski

 

(-) X. Ignacy Habielski p.o. Proboszcz, Urzędnik Stanu Cywilnego -

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,