Urodziła się: 6 marca 1794 roku (czwartek) w Wilnie

                            (chrzczona par. pw. Św, Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giuseppe "Józef" Boretti (1746-1849)

- Barbara H'Rynkiewicz (1773-1837)

 

Rodzeństwo: (9)

- Feliks Jan Maria (1798-1847)

- Elżbieta Katarzyna (1800-1871)

- Marianna Apollonia (1804-1870)

- Wojciech Kajetan (1806-?)

- Izabella Augusta (1808-1892)

- Petronella (1810-1840)

- Aniela Józefa (1813-?)

- Józef Antoni Julian (1817-1818)

- Joanna Józefa (1820-1865)

 

Zmarła: 30 marca 1798 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Giuseppego i Barbary.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1794, 6 marca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Wilnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1792-1805, strona 42, numer aktu 85

 

Chrzest dziecka Wiktoria Marianna Prawnie Zaślubionych Józefa Boreti i Barbary Skarynkiewiczówny. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Grzegorz Żukowski z Brygidą Kwiatkowską Świadkowie Konstanty Willani z Marianną Szestarówną oraz Józef Romani z Joanną Bronowiczówną.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m. Wilna,