Urodziła się: 16 września 1868 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Jan (1859-?)

- Zofia Monika (1861-1903)

- Jadwiga Franciszka (1863-1932)

- Katarzyna Marya (1864-1912)

- Amelia (1867-1940)

- Karol (1870-1902)

- Kazimierz Romuald (1875-1880)

 

Mąż:

- Edmund Czarnowski (1873-1940)

 

Ślub: 23 września 1908 roku  (środa) w Kościele pw. Przemienienia

            Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (1)

- Edmund junior (1909-1978)

 

Zmarła: 5 marca 1946 roku (wtorek) w Poraju k/Częstochowy

 

Pochowana: na Cmentarzu w Poraju

 

                           Na Cmentarzu Powązkowskim na grobowcu rodziców                            wyryte jest jej epitafium   kw. 69, rząd I, p. 7/8

 

? dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Poprawność daty urodzenia Izabelli odnotowana w aktach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju prowadzonego przez Zgromadzenie SS Albertynek jest niemożliwa do przyjęcia.

W tych aktach znajduje się także data "wybycia" co nie oznacza daty śmierci pomimo, że w uwagach wpisano zmarła   zobacz foto .

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1946, 6 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju

Księga Zgonów, Tom z roku 1943-1, strona 16, numer aktu 4

 

Działo się w Poraju dnia szóstego marca tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego roku o godzinie czternastej stawili się Antoni Cholewka stolarz i Zdzisław Morawski kolejarz obydwaj pełnoletni z Poraja i oświadczyli Nam, że dnia piątego marca bieżącego roku o godzinie szesnastej trzydzieści w Poraju "Domu chorych" na uwiąd starczy umarła Jzabela Czarnowska wdowa lat siedemdziesiąt osiem, urodzona w Warszawie, a zamieszkała w Poraju gminy tejże córka Teofila i Jzabeli z Tałszyldów małżonków Boretti. Akt niniejszy stawającym przeczytany a przez Nas podpisany został.

 

           Utrzymujący Akta Metryczne

                                                                         (-) Ks. A. Kantor (nieczytelnie)

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] -

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Kościoła pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa w Poraju,