Urodził się: 26 czerwca 1859 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Zofia Monika (1861-1903)

- Jadwiga Franciszka (1863-1932)

- Katarzyna Marya (1864-1912)

- Amelia (1867-1940)

- Izabella Maria (1868-1946)

- Karol (1870-1902)

- Kazimierz Romuald (1875-1880)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1859, 24 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1859, strona 152, numer aktu 605

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego Czwartego Lipca tysiąc Osimset pięćdziesiąt dziewiątego roku o godzinie siódmej po południu. Stawił się Teofil Boretti Obywatel lat dwadzieścia pięć mający w Warszawie przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą Czterysta sześćdziesiąt trzy zamieszkały w obecności Józefa Boretti Budowniczego i Marcellego Boretti Obywatela, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu dwudziestym szóstym Czerwca roku bieżącego o godzinie drugiej z południa z jego Małżonki Izabelli z Hauszyldów lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Kajetana Grzeszkiewicza Reformatora odbytym nadane zostały imiona Władysław Jan, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Józef Boretti i Monika Hauszyld. Meldunek Aktu opóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

        (-) Teofil Boretti       (-) Józef Boretti            (-) Marcelli Boretti

               (-) Xiądz  Józef Wyszyński p.o.  Proboszcza

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,