Urodziła się: 14 kwietnia 1861 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Jan (1859-?)

- Jadwiga Franciszka (1863-1932)

- Katarzyna Marya (1864-1912)

- Amelia (1867-1940)

- Izabella Maria (1868-1946)

- Karol (1870-1902)

- Kazimierz Romuald (1875-1880)

 

Mąż:

- Anzelm Dobromir Krysiński (1836-1885)

 

Ślub: 4 września 1880 roku (sobota) w Sanktuarium Matki Bożej

            Świętorodzinnej w Miedniewicach  (gm. Wiskitki, pow. grodziski)

Dzieci: (2)

- Zofia Teofila (1882-1940)

- płci żeńskiej martwo urodzone (1884-1884)

 

Zmarła: 7 października 1903 roku (środa) w Szpital Tworki

                  (par. Żbików, gm. Pruszków, pow. warszawski)

Pochowana: na Cmentarzu w Pruszkowie

 

Drugie dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1861, 26 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1863, strona 106, numer aktu 420

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego Maja tysiąc osimset sześćdziesiąt pierwszego roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Teofil Borelli Fotograf lat dwadzieścia siedem mający w Warszawie przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt trzy zamieszkały w obecności Franciszka Hauszylda Naczelnika Komory i Michała Szymanowskiego Magistra Farmacji, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu czternastym kwietnia roku bieżącego o godzinie piątej z południa z Jego Małżonki Izabelli z Hauszyldów lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Karola Grabowskiego odbytym nadane zostały imiona Zofia Monika, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Franciszek Hauszyld i Katarzyna Maringe. Meldunek Aktu spóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

        (-) Teofil Boretti    (-) Franciszek Hauszyld   (-) Szymanowski Michał

                   (-) Ksiądz Piotr Męczyński p.o. Proboszcza

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny 

 

 

Rok 1880, 4 września (sobota)

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach

następnie 11 września (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Ślubów: Tom z roku 1880, strona 204, numer aktu 244

 

Działo się w Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia trzydziestego Sierpnia / jedenastego Września tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Franciszka Hauszylda Urzędnika i Teofila Boretti Fotografa, zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne, pobłogosławione Małżeństwo między Dobromirem Anzelmem Krysińskim wdowcem po Zofii z Nowakowskich zmarłej w tutejszej Parafii w tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym roku architektem czterdzieści trzy lata mającym, urodzonym we wsi Chrząstowo Guberni Radomskiej  synem żyjącego Andrzeja i zmarłej Wiktorji z Zaborskich Małżonków Krysińskich zamieszkały w tutejszej Parafii przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc dziewięćset piątym, a Zofią Moniką Boretti Panną przy rodzicach, lat dziewiętnaście mającą, urodzoną w Warszawie Córką żyjących Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, zamieszkałą w tutejszej Parafii przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc osiemdziesiątym siódmym litera B. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszej Parafii w dniach trzynastym / dwudziestym piątym Lipca, dwudziestym / pierwszym i dwudziestym siódmym Lipca / ósmym Sierpnia roku bieżącego. Ojciec nowozaślubionej na zawarcie związku małżeńskiego dał słowne pozwolenie. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa we wsi i Parafii Miedniewice powiat Grodzisk dnia dwudziestego trzeciego sierpnia / czwartego września bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem przeprowadził Ksiądz Kajetan Brzeszkiewicz wikariusz z upoważnienia Księdza Józefa Hollaka proboszcza tutejszej Parafii z dnia dziewiętnastego / trzydziestego pierwszego sierpnia bieżącego roku za numerem 128.  Akt po odczytaniu onego wraz z Nowożeńcami, świadkami, ojcem panny młodej i Nami podpisanym został. —

 

(-) Anzelm Dobromir Krysiński  (-) Zofia Boretti   (-) Teofil Boretti ojciec

(-) Franciszek Hauszyld                                (-) Leon Hauszyld

                                   (-) Ks. Józef  Braczyński Wikariusz

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 284/1903 z dnia 14 października,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,