Urodził się: 7 lutego 1875 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Jan (1859-?)

- Zofia Monika (1861-1903)

- Jadwiga Franciszka (1863-1932)

- Katarzyna Marya (1864-1912)

- Amelia (1867-1940)

- Izabella Maria (1868-1946)

- Karol (1870-1902)

 

Zmarł: 6 sierpnia 1880 roku (piątek) w Miedniewicach

                (gm. Wiskitki, pow. grodziski)

Pochowany: na Cmentarzu

 

Ósme dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1875, 10 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1866-1879, strona 61, numer aktu 241

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świetych osiemnastego / trzydziestego Marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego piatego roku, o godzinie czwartej i piętnaście minut po południu. Stawił się Teofil Boretti fotograf, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc osiemdziesiatym siódmym litera b, czterdzieści jeden lata mający, w obecności Bonifacego Boretti pułkownika artylerji zamieszkałego w mieście Łowiczu  i Dobromira Krysińskiego architekta zamieszkałego w Warszawie, obydwóch pełnoletnich i przedstawił Nam dziecię męskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego szóstego Stycznia / siódmego Lutego bieżącego roku o godzinie ósmej rano, z jego prawowitej małżonki Izabelli z domu Hauszyld trzydzieści pięć lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Kazimierz Romuald, a rodzicami chrzestnymi jego byli Bonifacy Boretti i Natalia Zajączkowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany z Nami i nimi podpisany został.

 

    (-) Teofil Boretti         (-) Bonifacy Boretti            (-) D.Krysiński

 

                                                         (-) Ksiądz Antoni Rogowski Wikariusz

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,