Urodziła się: 8 marca 1863 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Jan (1859-?)

- Zofia Monika (1861-1903)

- Katarzyna Marya (1864-1912)

- Amelia (1867-1940)

- Izabella Maria (1868-1946)

- Karol (1870-1902)

- Kazimierz Romuald (1875-1880)

 

Mąż:

- Leon Adryan Wierciński (1864-?)

 

Ślub: 21 października 1890 roku (wtorek) w Kościele pw.

            Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (2)

- Wacława Maria (1895-1954)

- Irena (?-1939)

 

Zmarła: 12 grudnia 1932 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: 15 grudnia 1932 roku (czwartek) o godz. 9:30

                           na Cmentarzu Powązkowskim   kw. 69, rząd I, p. 7/8

                           - grobowiec rodzinny

 

Trzecie dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1863, 12 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1863, strona 145, numer aktu 580

 

Działo się w Warszawie dnia dwunastego lipca tysiąc osimset sześćdziesiąt trzeciego roku o godzinie piątej z południa. Stawił się Teofil Boretti fotograf lat dwadzieścia dziewięć mający w Warszawie przy ulicy Żabiej pod liczbą osiemset pięćdziesiąt zamieszkały w obecności Dobromira Krysińskiego Budowniczego i Leopolda Hauszylda Urzędnika Komory, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu ósmym marca roku bieżącego o godzinie dziesiątej wieczór z jego Małżonki Izabelli z Hauszyldów lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Adryana Łopatkiewicza Reformata odbytym nadane zostały imiona Jadwiga Franciszka , a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Dobromir Krysiński i Emilia Hauszyld. Meldunek Aktu spóźniony z woli Rodziców. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.-

 

        (-) Teofil Boretti       (-) Dobromir Krysiński            (-) Leon Hauszyld

                   (-) Ksiądz Piotr Męczyński p.o. Proboszcza

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1890, 21 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1890, strona , numer aktu 106

 

Działo się w Warszawie w Kościele Przemienienia Pańskiego, Października dziewiątego / dwudziestego pierwszego dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Karola Edwarda Wiercińskiego Urzędnika Izby Sądowej Warszawskiego Gubernialnego Rządu i Teofila Boretti właściciela zakładu fotograficznego pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Leonem Adryanem Wiercińskim kawalerem, fotografem, w Warszawie pod numerem tysiąć pięćset sześćdziesiątym siódmym zamieszkałym przy ulicy Widok, urodzonym w miaście Wilnie, synem Karola Edwarda i Teodozji z domu Bychowiec małżonków Wiercińskich dwadzieścia sześć lat mającym, a Jadwigą Franciszką Boretti panną, przy rodzicach zostającą, w Warszawie pod numerem pięćset pięćdziesiątym zamieszkałą przy ulicy Długiej, urodzoną w Warszawie córką Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, lat dwadzieścia siedem mającą. — Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawie w parafii tutejszej i Św. Krzyża w dniach dwudziestym trzecim Września / piatym Października, trzydziestym Września / dwunastym Października i siódmym / dziewiętnastym Października bieżącego roku. Nowozaslubieni oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził Ksiądz Leopold Łyszkowski Asesor Generalny Konsystori Warszawskiej Archidiecezji przy osobistej obecności Księdza Józefa Podbielskiego Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu z Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany

                                                                 (-) K.J.Podbielski Wik.

 

(-) Leon Wierciński (-) Jadwiga Boretti  (-) Teofil Boretti (-) Karol Wierciński

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 344/1932 z dnia 13 grudnia,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,