Urodziła się: 25 listopada 1864 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Teofil Józef Boretti (1834-1910)

- Izabella Hauszyld (1840-1923)

 

Rodzeństwo: (7)

- Władysław Jan (1859-?)

- Zofia Monika (1861-1903)

- Jadwiga Franciszka (1863-1932)

- Amelia (1867-1940)

- Izabella Maria (1868-1946)

- Karol (1870-1902)

- Kazimierz Romuald (1875-1880)

 

Mąż:

- Mieczysław Januszkiewicz (1872-?)

 

Ślub: 5 lutego 1898 roku (sobota) w Kościele pw. Przemienienia

            Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (5)

- Edmund (1898-?) [1]

- Izabela (1899-?) [2]

- Maria (1902-197?) [3]

- Amelia (1903-197?) [4]

- Halina Jadwiga (1909-1989) [5]

 

Zmarła: 15 stycznia 1912 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: 18 stycznia 1912 roku (czwartek)

                           na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 69, rząd I, p. 7/8  - grobowiec rodzinny

 

? dziecko Teofila i Izabellii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1865, 17 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1865, strona 46, numer aktu 181

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia siedemnastego Stycznia tysiąc osimset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej w wieczór. Stawił się Teofil Boretti Fotograf lat trzydzieści jeden mający w Warszawie pod Numerem tysiąc czterysta trzy przy ulicy Marszałkowskiej zamieszkały w obecności Konstantego Mierzejewskiego Obrońcy Sądowego lat czterdzieści dwa i Wiktora Marynge Obywatela lat czterdzieści sześć mających w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia dwudziestego piatego Listopada roku zeszłego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Izabelli z Hauszyldów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano Jmiona Katarzyna Marya Rodzicami jej Chrzestnymi byli Konstanty Mierzejewski z Emmą Maringe. Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został. -

 

        (-) Teofil Boretti     (-) Konstanty Mierzejewski   (-)Wiktor Maringe

                                                       (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1898, 5 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1898, strona 89/92, numer aktu 19

 

Działo się w Warszawie w Kościele Przemienienia Pańskiego, Stycznia dwudziestego czwartego / Lutego piątego dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie siódmej wieczorem - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Teofila Boretti właściciela fotograficznego zakładu zamieszkałego w Warszawie i Józefa Januszkiewicza obywatela zamieszkałego w mieście Wołkowyszki Grodzieńskiej Guberni pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między: Mieczysławem Januszkiewiczem kawalerem, fotografem, w Warszawie pod numerem tysiąć dwieście pięćdziesiątm siódmym zamieszkałym przy ulicy Nowy Świat, urodzonym w miasteczku Wołpa Grodzieńskiej Guberni, synem Józefa i Konstancji z Czernickich małżonków Januszkiewicz dwadzieścia sześć lat mający, i Katarzyną Maryą Boretti panną, przy rodzicach zostającą, w Warszawie pod numerem pięćset pięćdziesiątym zamieszkałą przy ulicy Długiej, urodzoną w Warszawie córką Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, lat trzydzieści dwa mającą. — Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawie w parafii tutejszej i Św. Krzyża w dniach dwudziestym ósmym Grudnia zeszłego roku / dziewiątym Stycznia bieżącego roku, czwartym / szesnastym i jedenastym / dwudziestym trzecim Stycznia bieżącego roku. Nowozaslubieni oświadczyli, że zawarli przedślubną umowę przed Notariuszem Józefem Żabińskim w Kancelaryi Hipotecznej Sądu Pokoju w Warszawie dnia dwudziestego czwartego Stycznia / czwartego Lutego tysiąć osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził Ksiądz Józef Podbielski Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu z Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany —

                                                                 (-) Ks. nieczytelnie

 

(-) Mieczysław Januszkiewicz  (-) Katarzyna Marja Boretti

(-) Teofil Boretti     (-) Józef Januszkiewicz

 

 

Nekrolog: [6]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[2] - urodzona 30 lipca 1899 roku (niedziela) w Sadownem,

         akt chrztu nr 152/1899 Parafia Sadowne,

[6] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 16/1912 z dnia 16 stycznia,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,