Urodził się: 1841 roku [1] w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschild (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Bronisław (1839-1932)

- Bronisława Franciszka (1842-1852)

- Helena Konstancja (1844-1918)

- Emilia (1845-1926)

- Franciszek Antoni (1862-?)

 

Zmarł: 16 października 1845 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Moniki.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1845, 17 października (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1845-1847, strona 165, numer aktu 494

 

Działo się w Warszawie dnia siedemnastego Misiąca Pazdziernika tysiąc osmset czterdziestego piątego roku o godzinie dziewiątej z rana. Stawili się Franciszek Hauschild Urzędnik Komory Wodnej i Felix Niemira Strażnik tejże Komory obadwa pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie trzeciej z południa w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć umarł Aleksander Hauschild lat cztery żyjący Syn Franciszka wyż wspomnianego i Moniki z Szamelów Małżonków Hauschildów. Przekonawszy się naocznie o zejściu wspomnianego Aleksandra Hauschild Akt ten poodczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

              (-)  X. Janusz Kraszpolski Wikariusz Warszawski

(-) Franciszek Hauschild                   (-) Felix Niemira

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - skorowicz urodzeń akt nr 661/1841 Parafia pw. Św. Andrzeja w Warszawie,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,