Urodził się: 12 listopada 1839 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschild (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Aleksander Eugeniusz (1841-1845)

- Bronisława Franciszka (1842-1852)

- Helena Konstancja (1844-1918)

- Emilia (1845-1926)

- Franciszek Antoni (1862-?)

 

Żona:

- Maryanna Stefania Skotnicka (1842-1922)

 

Ślub: 6 czerwca 1871 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

- Euzebia Jadwiga (1872-1969)

- Józef Damazy (1873-1874)

- Wacław (1876-1952)

 

Zmarł: 12 lutego 1932 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 29, rząd 1, p. 16,17

 

? dziecko Franciszka i Moniki.

 

Pisarz Komory Konsumowo-Składowej w Warszawie.

Obywatel ziemski.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1840, 12 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1840, strona 8, numer aktu 16

 

Działo sie w Warszawie dnia Dwunastego Stycznia Tysiąc Iśmset Czterdziestego roku o godzinie czwartej zpołudnia. Stawił się Wielmożny Franciszek Antoni dwóch Jmion Hauschildt Urzędnik Komory Konsumowo=Składowej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod liczbą: Tysiąc dwadzieścia trzy zamieszkały, lat dwadzieścia siedm liczący, w obecności Wielmożnych Antoniego Hauschildt Obywatela i Józefa Kozłowskiego Urzędnika pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Męskiey urodzone tu w Warszawie na dniu dwunastym Listopada roku zeszłego o godzinie piątej rano, z Jego Małżonki Moniki Zofii dwóch Jmion z Szamelów lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Ludwika Załęskiego odbytym nadane zostały Jmiona Leon Bronisław. Akt ten po przeczytaniu przaz Nas, stawającego i świadków podpisanym został.

 

                                            (-) Xiądz Zaruski za Proboszcza

 

(-) Franciszek Antoni Hauschildt         (-) Antoni Hauschildt

(-) Józef Kozłowski

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1871, 6 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1869-1871, strona 207/234, numer aktu 59

 

Działo się w mieście Warszawie w Kancelaryi Parafii Wszystkich Świetych, dnia dwudziestego piątego Maja / szóstego Czerwca tysiąc osiemset sziedemdziesiatego pierwszego roku o godzinie siódmej po południu - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Saturnina Andrzeja Skotnickiego Urzędnika Koleji Żelaznych zamieszkałego w Warszawie i Feliksa Skotnickiego Urzędnika przy Urzędzie Celnym w Nieszawie zamieszkałym w Aleksandrowie , obydwóch pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Leonem Boronisławem Hauszyld  kawalerem, trzydziesci dwa lata mającym, urodzonym w Warszawie zamieszkałym w Parafii Kozłów Biskupi Warszawskiej Gubernii synem Franciszka Antoniego i Moniki Zofii z Szamelów małżonków Hauszyld, zamieszkałych we wsi Grabostów Parafii Kociszew Piotrkowskiej Gubernii i tu będącymi obywatelami ziemskimi — i Marianną Stefanią Skotnicką panną, dwadzieścia osiem lat mającą, urodzoną we wsi Łuków Siedleckiej Gubernii, Córką Erazma i Emilii z Wilczyńskich małżonków Skotnickich, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset trzydziestym dziewiątym w tutejszej parafii i teraz przy matce zostającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w niedzielę dnia jedenastego / dwudziestego trzeciego kwietnia bieżącego roku i następujących po sobie dwóch niedzielach w Parafii w Kociszewie,a w dniach osiemnastym / trzydziestym kwietnia i następujących po sobie dwóch niedzielach w Parafii tutejszej. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Antoni Rogowski tutejszy wikariusz. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom  przeczytany, Nimi i Nami podpisany -

 

                               (-) Ksiądz Józef Dobrowolski Wikariusz

 

(-) Leon Hauszyld     (-) Marja Skotnicka

(-) Feliks Skotnicki       (-) Saturnin Skotnicki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Archiwum Państwowe w Łodzi,