Urodziła się: 1 grudnia 1842 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschildt (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Bronisław (1839-1932)

- Aleksander Eugeniusz (1841-1845)

- Helena Konstancja (1844-1918)

- Emilia (1845-1926)

- Franciszek Antoni (1862-?)

 

Zmarła: 2 stycznia 1852 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Warszawie

 

? dziecko Franciszka Antoniego i Moniki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1843, 22 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1842-1844, strona 29, numer aktu 57

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego drugiego Miesiąca Stycznia tysiąc osimset czterdziestego trzeciego Roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Franciszek Antoni Hauschildt Urzędnik Komory Wodnej liczący lat trzydzieści w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć zamieszkały w obecności Krzysztofa Hauschildt Obywatela we wsi Dębówka powiecie Sochaczewskim Guberni Mazowieckiej zamieszkałego, tudzież Antoniego Hauschildt takoż obywatela we wsi Kozłowie tymże powiecie i Gubernii zamieszkałego, obudwóch pełnoletnich pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu pierwszym Grudnia Roku zeszłego o godzinie piątej z rana, z jego małżonki Moniki z Szamelów lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Bronisława Franciszka, a Rodzicami jego chrzestnymi byli wyż wspomniany Krzysztof Hauschildt z Anielą Jaworską. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z Ojcem i świadkami.

 

Xiądz Stanisław Zwoliński Wikaryusz Metropolita Warszawski

(-) Franciszek Antoni Hauschildt Oyciec

 

(-) Krzysztof Hauschildt                  (-) Antoni Hauschildt

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1852, 3 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1851-1853, strona 2, numer aktu 6

 

Działo się w Warszawie dnia trzeciego Miesiąca Stycznia tysiąć osiemset pięćdziesiąt drugiego roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawili się Franciszek Hauschilt Urzędnik Komory Celnej i Felix Niemira Officjalista tejże Komory pełnoletni pod liczbą niżej wyrażoną zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym o godzinie dwunastej w południe w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć i sześć umarła Bronisława Hauschilt lat dziewięć żyjąca Córka Franciszka wyż wspomnianego i Moniki z Szamelów Małżonków. Przekonawszy się naocznie o Zejściu rzeczonej Bronisławy Hauschilt Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Stawającymi.

 

       (-) X. Ignacy Habieński Wikariusz Metropolitalny p.o. Proboszcza

   (-) Franciszek Hauschild                  (-) Felix Niemira

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,