Urodziła się: 12 lutego 1844 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschildt (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Bronisław (1839-1932)

- Aleksander Eugeniusz (1841-1845)

- Bronisława Franciszka (1842-1852)

- Emilia (1845-1926)

- Franciszek Antoni (1862-?)

 

Mąż:

- Michał Szymanowski (1837-1873) [1]

 

Ślub: 7 wrzesnia 1862 (niedziela) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (6)

- Franciszek Leon (1864-1864)[2]

- Michał Wacław (1866-1867)  [3]

- Jan Eustachiusz (1867-1886) [4]

- Ludwik (1870-?)                     [5]

- Helena Emilia (1872-?) [6]

- Kazimierz Michał (1873-1908) [7]

 

Zmarła: 22 marca 1918 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka Antoniego i Moniki.

 

W 1918 roku zamieszkała w Warszawie przy ul. nr hip. 1582 l. A/III

                                                                                                (par. pw. Św. Barbary)

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

 

Rok 1844, 10 marca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1842-1844, strona 57, numer aktu 114

 

Działo się w Warszawie dnia dziesiątego miesiąca Marca tysiąc osimset czterdziestego czwartego Roku o godzinie jedenastej z rana. Stawił się Franciszek Antoni Hauschildt Buchalter Komory Wodnej liczący lat trzydzieści w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć i sześć zamieszkały w obecności Felixa Boretti Budowniczego, tudzież Henryka Beyera Urzędnika Komory Celnej obudwóch pełnoletnich pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dwunastym lutego Roku bieżącego o godzinie czwartej z rana, z jego małżonki Moniki Zofii z Szamelów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Helena Konstancja, a Rodzicami jego chrzestnymi byli wyż wspomniany Felix Boretti z Franciszką Roztropowicz. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z ojcem i świadkami.

 

         X. Wincenty ...................... p.o. Proboszcza Parafii Św. Jana

(-) Franciszek Antoni Hauschildt Oyciec   (-) Felix Boretti 

                                                (-) Henryk Beyer

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1862, 7 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1862, strona 638, numer aktu 377

 

377. Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia siódmego Września tysiąc ośemset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie w pół do siódmej w wieczór Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Jana Szymanowskiego  Urzędnika Sądowego lat dwadzieścia ośm i Leona Hauszyld Urzędnika Komory  lat dwadzieścia jeden mających w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Michałem Szymanowskim Kawalerem Farmaceutą w Warszawie pod numerem dwa tysiące dziewięćdziesiąt ośm  przy ulicy Jnflanckiej  zamieszkałym we Mieście Kaliszu  z Michała i Patronelli z Jaworskich Małżonków Szymanowskich lat dwadzieścia cztery mającym a Heleną Konstancyą Hauschild Panną przy Rodzicach zostającą w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery litera c przy ulicy Chmielnej zamieszkałą urodzoną w Warszawie z Franciszka i Moniki z Szamelów Małżonków Hauschildtów lat ośemnaście mającą Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi tu w Warszawie  w Parafii Św. Krzyża i Panny Maryi w dniach siedemnastym dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym Sierpnia roku bieżącego Nowi Małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli Zezwolenie Ojca Nowozaślubionej obecnego przy Akcie Małżeństwa ustnie oświadczone było Akt ten przeczytany Nowozaślubionym i Świadkom F przez Tychże i Nas podpisany został. F ojcu Nowozaślubionego

 

              (-) Michał Szymanowski     (-) Helena Hauszyld

              (-) Franciszek Hauszyld      (-) Jan Szymanowski

              (-) Leon Hauszyld                  (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

 

Przypisy:

 

[1] - zgodnie z aktem ślubu urodzony w Kaliszu,

       - akt zgonu nr 161/1873 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

[2] - akt chrztu nr 199/1864 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

       - akt zgonu nr 139/1864 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

[3] - akt chrztu nr 222/1866 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

       - akt zgonu nr 21/1867 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

[4] - akt chrztu nr 125/1867 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

       - akt zgonu nr 84/1886 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

[5] - akt chrztu nr 155/1870 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

[6] - akt chrztu nr 36/1872 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

       - akt ślubu nr 22/1895 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu.

          z Wincentym Janem Gutowskim,

[7] - akt chrztu nr 175/1873 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,

       - akt zgonu nr 182/1908 Parafia pw. Św. Ducha w Łowiczu,